Списък на дежурни адвокати за 01.02.2019 до 28.02.2019

28 Януари 2019г.

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.02.2019 г. до дата: 28.02.2019 г.

 

Списък на дежурни адвокати за период

От дата: 01.2.2019 г.

До дата: 28.2.2019 г.

Адвокат

1

 Анна  Кръстева  Василиева

2

 Атанас  Илиев  Лещев

3

 Атанас  Симеонов  Джонев

4

 Богомил  Илиев  Христов

5

 Божидар  Николов  Харизанов

6

 Венета  Илиева  Илиева

7

 Виктория  Христова  Владова

8

 Володя  Иванов  Николов

9

 Володя  Нанов  Йотов

10

 Гаврил  Стефанов  Благоев

11

 Галина  Иванова  Чанкова

12

 Галина  Радославова  Фарфарова

13

 Георги  Илианов  Алипиев

14

 Даниел  Пенков  Димитров

15

 Даниела  Иванова  Никифорова

16

 Даниела  Цветанова  Паунова

17

 Диана  Любомирова  Каменова

18

 Димитър  Иванов  Митов

19

 Евгени  Господинов  Господинов

20

 Евгени  Николаев  Христов

21

 Жан  Григоров  Живков

22

 Живко  Атанасов  Неделчев

23

 Ивайло  Иванов  Георгиев

24

 Иван  Димитров  Кабаиванов

25

 Ивелин  Васков  Абаджиев

26

 Илиян  Цветанов  Павлов

27

 Искра  Пламенова  Стоянова

28

 Катя  Димитрова  Колева

29

 Коста  Николов  Колев

30

 Красимир  Петров  Владимиров

31

 Кремена  Стефанова Бъчварова

32

 Кристиян  Людмилов  Григоров

33

 Любомир  Кръстев  Соколов

34

 Любомир  Проданов  Недев

35

 Милена  Валентинова  Калчева

36

 Милена  Кирилова  Стоянова

37

 Мирослава  Недкова  Качамакова

38

 Наташа  Иванова  Гергова

39

 Огнян  Георгиев  Стойчев

40

 Огнян  Константинов  Костов

41

 Петко  Аврамов  Петков

42

 Рада  Пламенова  Лилова

43

 Росица  Тодорова  Славчева

44

 Румяна  Станкова  Кацарска

45

 Светлозар  Йорданов  Павлов

46

 Светослав  Маринов  Григоров

47

 Свилен  Бориславов Димитров

48

 Силвия  Детелинова  Трильовска-Томова

49

 Стелла  Георгиева    Владимирова

50

 Стефан  Йорданов  Стефанов

51

 Стефан  Костадинов  Иванов

52

 Стойко  Вътев  Бърборски

53

 Стойчо  Димитров  Гогов

54

 Стоян  Димитров  Стоянов

55

 Стоян  Иванов  Петров

56

 Тодор  Димитров  Маричков

57

 Христина  Тонева  Христова

58

 Явор  Валентинов  Симеонов

 

Телефони за контакт:

в работно време-02 904 80 18; 02 904 80 21;0878 920 212

в извънработно време, почивни и празнични дни-

0878 920 212-Борислав Колевичин


 

Печат