Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.01.2019 до 31.01.2019

Списък на дежурни адвокати за 01.01.2019 до 31.01.2019

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.01.2019 г. до дата: 31.01.2019 г.

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.1.2019 г.

До дата: 31.1.2019 г.

 

Адвокат

Град

1

 Ангел  Димитров  Митев

 София

2

 Ангел  Николаев  Тинчев

 София

3

 Величка  Дончева  Петрова

 СОФИЯ

4

 Веселина  Миткова  Жечева

 София

5

 Виктор  Игнатов  Бънев

 София

6

 Витали  Богданов  Хамбарджиев

 София

7

 Георги  Иванов  Георгиев

 София

8

 Георги  Ценов  Маринов

 София

9

 Гинка  Георгиева  Маринова

 София

10

 Дамян  Свиленов  Димитров

 София

11

 Даниел  Гочев  Минов

 София

12

 Десислава  Живкова  Димитрова-Филипова

 София

13

 Диана  Колева  Зулчева

 София

14

 Диляна  Галева  Христова

 София

15

 Димитър  Владимиров  Димитров

 София

16

 Драгомир  Борисов  Александров

 София

17

 Евгени  Начев  Начев

 София

18

 Здравко  Андонов  Стойчев

 София

19

 Иван  Христов  Дурчев

 София

20

 Иванка  Андреева  Андреева

 София

21

 Иванка  Стефанова  Велинова

 София

22

 Илиана  Асенова  Меледжиева

 София

23

 Илия  Методиев  Русев

 София

24

 Кирил  Иванов  Александров

 София

25

 Красимир  Александров  Сахаров

 София

26

 Красимир  Желев  Сулев

 София

27

 Крум  Ангелов  Конов

 София

28

 Любен  Димитров  Клявчев

 София

29

 Людмил  Цветанов  Мошолов

 София

30

 Марина  Емилова  Николова

 София

31

 Мария  Петрова  Владимирова

 София

32

 Марияна  Стоянова  Михалева

 София

33

 Милена  Владимирова  Миланова

 София

34

 Наталия  Димитрова  Никова

 София

35

 Наташа  Велчева  Дакова-Николова

 София

36

 Невена  Иванова  Грошкова

 София

37

 Николай  Александров  Георгиев

 София

38

 Павел  Крумов  Стоименов

 София

39

 Петко  Георгиев  Янакиев

 София

40

 Петър  Димитров  Бъчваров

 София

41

 Петя  Петрова  Костова

 София

42

 Петя  Симеонова  СИМЕОНОВА-Рафаилова

 София

43

 Пламен  Стефанов  Димитров

 София

44

 Полина  Красимирова  Димитрова

 София

45

 Полина  Павлинова  Писарска

 София

46

 Румен  Бориславов  Николов

 София

47

 Светлана  Лазарова  Стоименова

 София

48

 Светослав  Дончев  Киряков

 София

49

 Светослав  Петров  Славов

 София

50

 Срема  Йоскова  Моллова

 София

51

 Стефия  Василева  Дойчинова

 София

52

 Стойко  Димитров  Славов

 София

53

 Стоян  Емилов  Цветков

 София

54

 Татяна  Михайловна  Мечкова

 София

55

 Тодор  Георгиев  Станев

 София

56

 Цеца  Страхилова  Величкова

 София

57

 Юлия  Георгиева  Николова

 София

58

 Ясен  Георгиев  Стоев

 София

 

 

За контакт: В работно време: 02 904 80 18/21; 0878 920 212

                     В извънработно време , почивни и празнични дни-

                     0878 920 212-Катя Тодорова

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

 


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019