Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.10.2018 до 31.10.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.10.2018 до 31.10.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.10.2018 г. до дата: 31.10.2018 г.

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.10.2018 г.

До дата: 31.10.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Ани  Владимирова  Владимирова

 София

 -

 888134651

2

 Антоанета  Христова  Христова

 София

 -

 878389472

3

 Атанас  Симеонов  Джонев

 София

 -

 889251364

4

 Атанас  Христов  Палашки

 София

 9376863

 887471707

5

 Бистра  Тодорова  Иванова

 София

 -

 888047479

6

 Вела  Иванова  Кривинска

 София

 9806061

 888719241

7

 Венера  Николова  Безина

 София

 9806061

 887615997

8

 Веселин  Иванов  Хадживасилев

 София

 -

 889887858

9

 Георги  Димитров  ГЕОРГИЕВ

 София

 8963770

 887892773

10

 Георги  Иванов  Неделчев

 София

 9311989

 988815307

11

 Георги  Илианов  Алипиев

 София

 -

 887330473

12

 Георги  Петров  Чобанов

 София

 -

 887004746

13

 Гиргина  Валентинова  Чилева

 София

 -

 888234506

14

 Даниел  Пенков  Димитров

 София

 -

 888617578

15

 Деспа  Щерева  Иванова

 София

 9296272

 898544372

16

 Диана  Любомирова  Каменова

 София

 -

 888670069

17

 Дияна  Йорданова  Топузова

 София

 -

 889855812

18

 Елисавета  Стоименова  Иванова

 София

 8603203

 878739890

19

 Жанета  Христова  Манасиева

 София

 9863736

 889685341

20

 Желка  Петрова  Мандова

 София

 -

 886303036

21

 Зоя  Лозанова  Венкова

 СОФИЯ

 4416121

 886867775

22

 Ивайло  Сергеев  Иванов

 София

 9505333

 878246463

23

 Иван  Александров  Владимиров

 София

 9810461

 884076108

24

 Ирена  Димитрова  Караколева

 София

 0889663352

 899838099

25

 Камелия  Вердова  Матеева

 София

 -

 888846530

26

 Катя  Иванова  Вълчанова

 София

 9863736

 887955368

27

 Кера  Вълчева  Славчева

 София

 9800899

 888622599

28

 Красимир  Желев  Сулев

 София

 926026

 888000468

29

 Красимир  Петров  Владимиров

 София

 -

 898989887

30

 Кремена  Пламенова  Трифонова

 София

 0896874772

 888867782

31

 Кристиан  Методиев  Мирчев

 София

 -

 888460684

32

 Любка  Иванова  Спасова-Раева

 София

 9805409

 888903047

33

 Любомир  Кръстев  Соколов

 София

 9574355

 888410515

34

 Мариана  Славчева  Митова

 София

 -

 898673205

35

 Марийка  Генова  Дилковска

 София

 9818574

 878966214

36

 Марио  Димитров  Гладнишки

 София

 -

 897892684

37

 Марияна  Тодорова  Атанасова

 София

 -

 888215677

38

 Милена  Владимирова  Миланова

 София

 9731932

 898794468

39

 Надежда  Илиева  Николова

 София

 8855225

 887875096

40

 Наташа  Велчева  Дакова-Николова

 София

 9804437

 887942121

41

 Недялко  Латунов  Делчев

 София

 -

 888613258

42

 Николай  Георгиев  Манчев

 София

 -

 887423109

43

 Огнян  Константинов  Костов

 София

 9348014

 888410910

44

 Павел  Петров  Владимиров

 София

 8698272

 876400320

45

 Павлина  Тодорова  Георгиева

 СОФИЯ

 -

 898522038

46

 Петър  Николаев  Петров

 София

 -

 878655672

47

 Петър  Цанков  Георгиев

 София

 9867007

 898539143

48

 Пламен  Иванов  Гинов

 София

 0879330820

 888330269

49

 Пламен  Илиев  Джуров

 София

 9866023

 888831915

50

 Райна  Димитрова  Мандакова

 София

 -

 888717572

51

 Светлана  Петрова  Скумриева

 София

 9278616

 899626440

52

 Силвия  Детелинова  Трильовска-Томова

 София

 9834346

 884919158

53

 Симеон  Михайлов  Ханджиев

 София

 -

 898621331

54

 Соня  Богомилова  Лазарова

 София

 -

 887505005

55

 Соня  Цанкова  Велинова

 София

 -

 898711101

56

 Стефан  Тодоров  Рангелов

 София

 9863599

 889009501

57

 Чавдар  Петров  Пенков

 СОФИЯ

 9864636

 898430920

58

 Чудомира  Иванова  Недялкова

 София

 -

 882850580

59

 Янислава  Радостинова  Георгиева

 София

 -

 885733352

 

 

     Телефони за контакт: в работно време- 02 904 80 18/21;

                                                                               0878 920 212

                                    извънработно време, почивни и празнични дни    

                                                 0878 920 212-Борислав Колевичин

Дата:…............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

 


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019