Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.08.2018 до 31.08.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.08.2018 до 31.08.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.08.2018 г. до дата: 31.08.2018 г.

 

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.8.2018 г.

До дата: 31.8.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Ангел  Николаев  Тинчев

 София

 -

 887681186

2

 Анета  Костадинова  Ангелова

 София

 -

 879491122

3

 Божидар  Николов  Харизанов

 София

 9456778

 887549760

4

 Борянка  Илиева  Аврамова

 София

 -

 888771185

5

 Валери  Николов  Христов

 София

 9288716

 888410912

6

 Вера  Руменова  Даскалова

 София

 9630690

 888416697

7

 Виктория  Христова  Владова

 София

 4113953

 898935594

8

 Владимир  Любомиров  Деспотов

 София

 8727317

 888312945

9

 Гена  Цветкова  Велковска

 София

 -

 888240709

10

 Георги  Стоянов  Узунов

 София

 -

 878274474

11

 Дарина  Петрова  Николаева

 София

 9991393

 878502550

12

 Деница  Николаева  Димитрова

 София

 9917319

 884468995

13

 Димитър  Петров  Долапчиев

 София

 -

 888422187

14

 Евгени  Начев  Начев

 София

 9631336

 887705323

15

 Екатерина  Драганова  Клечкова-Димитрова

 София

 9806134

 888620505

16

 Елеонора  Кирилова  Петрова

 София

 9311989

 887479177

17

 Елка  Атанасова  Делчева

 София

 9276520

 885069696

18

 Емил  Иванов  Иванов

 София

 9800903

 878342233

19

 Жан  Григоров  Живков

 София

 8511081

 888904469

20

 Живко  Атанасов  Неделчев

 София

 9808419

 888762347

21

 Живко  Евлогиев  Живков

 София

 9549643

 888703525

22

 Иван  Борисов  Господинов

 София

 -

 884307614

23

 Иван  Костадинов  Еланджиев

 София

 9867312

 888247548

24

 Иван  Стефанов  Николов

 София

 -

 888542962

25

 Иван  Христов  Дурчев

 София

 -

 889489268

26

 Ивелина  Минкова  Златанова-Иванова

 София

 -

 887325563

27

 Ивета  Георгиева  Калковска

 София

 9863705

 887789177

28

 Кирил  Иванов  Александров

 София

 024190102

 895104548

29

 Лилия  Кирилова  Борисова

 София

 -

 887876684

30

 Лъчезар  Димитров  Калъчев

 София

 -

 886443064

31

 Мая  Михайлова  Божилова

 София

 9863705

 888874912

32

 Милена  Кирилова  Стоянова

 София

 -

 898614138

33

 Милена  Тодорова  Атанасова

 София

 -

 898510379

34

 Михаил  Иванов  Тодоров

 София

 8728063

 889343354

35

 Наташа  Иванова  Гергова

 СОФИЯ

 9898395

 889470759

36

 Николай  Николов  Тодоров

 София

 9479714

 887274021

37

 Павел  Валентинов  Радомирски

 София

 -

 888906447

38

 Пепа  Кръстева  Пеневилова

 София

 -

 878933069

39

 Петър  Георгиев  Чергаров

 София

 -

 888707428

40

 Пламен  Иванов  Спасов

 София

 4813192

 888418004

41

 Рада  Пламенова  Лилова

 София

 9316430

 899088869

42

 Радостина  Красенова  Ракаджиева - Ставрева

 София

 -

 888833700

43

 Росица  Петрова  Кавазова-Петкова

 София

 -

 896653905

44

 Румен  Бориславов  Николов

 София

 -

 888698923

45

 Светослав  Борисов  Тончев

 София

 9867007

 898246327

46

 Светослав  Петров  Славов

 София

 9819687

 888438864

47

 Станиш  Генадиев  Златков

 София

 -

 888888062

48

 Стоян  Иванов  Петров

 София

 8977947

 886321651

49

 Теодора  Тодорова  ГИНЧЕВА-Пещерска

 София

 -

 898619115

50

 Тодор  Георгиев  Станев

 София

 -

 886949814

51

 ТОДОР  Иванов  Тодоров

 София

 -

 884334155

52

 Цветана  Кънчева  Лахчева

 София

 9785776

 887402536

53

 Цветомир  Пейков  Виденов

 София

 -

 885970350

 

 

Телефони за контакт:

В работно време:02/904/80/18/19/21;0878 920 212

Извънработно време:0878 920 212-Десислава Георгиева

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

длъжност,име и фамилия


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019