Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.07.2018 до 30.07.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.07.2018 до 30.07.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.07.2018 г. до дата: 31.07.2018 г.

 

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.7.2018 г.

До дата: 31.7.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Ангел  Спасов  Илиев

 София

 -

 885460284

2

 Анелия  Георгиева  Пантова

 София

 0894659211

 888921092

3

 Анка  Пенева  Ганчева

 София

 8254991

 899340001

4

 Антоанета  Владимирова  Ангелова

 София

 9591249

 898227622

5

 Борислав  Славейков  Илиев

 София

 -

 888522189

6

 Ваня  Апостолова  Нончева -Гендова

 София

 -

 876997111

7

 Венета  Илиева  Илиева

 София

 9502449

 887068015

8

 Весела  Георгиева  Куртева

 София

 9865364

 888739223

9

 Владимир  Стефанов  Велевски

 София

 8695954

 878569247

10

 Гаврил  Стефанов  Благоев

 СОФИЯ

 9812506

 888524272

11

 Георги  Ангелов  Стоянов

 София

 -

 889648780

12

 Георги  Владимиров  Аргиров

 София

 -

 898349968

13

 Георги  Светославов  Иванов

 София

 0898604543

 898604543

14

 Гинка  Георгиева  Маринова

 София

 -

 886795042

15

 Даниела  Иванова  Никифорова

 София

 -

 898797197

16

 Десислава  Живкова  Димитрова-Филипова

 София

 -

 878418540

17

 Димитър  Венелинов  Николаев

 София

 -

 883436457

18

 Диньо  Тенев  Бозаджиев

 София

 9872725

 898665020

19

 Драгомир  Борисов  Александров

 София

 9376863

 887921799

20

 Евелина  Стефанова  Георгиева

 София

 9898343

 893526202

21

 Емил  Иванов  Каменов

 София

 -

 894504444

22

 Ефросимка  КИРИЛОВА  Миланова

 СОФИЯ

 0888720304

 899100078

23

 Ивайло  Иванов  Георгиев

 София

 -

 878356278

24

 Иванка  Стефанова  Велинова

 София

 -

 887255935

25

 Илия  Методиев  Русев

 София

 -

 887129151

26

 Йордан  Павлов  Трачев

 София

 9810873

 896628709

27

 Катя  Димитрова  Колева

 София

 9809640

 898308787

28

 Кирил  Дончев  Панайотов

 София

 -

 886445544

29

 Кремена  Стефанова  Бъчварова

 София

 -

 898463976

30

 Мариана  Русева  Радулова

 София

 -

 888979987

31

 Марина  Емилова  Николова

 София

 -

 889837631

32

 Мария  Петрова  Владимирова

 София

 -

 888410711

33

 Методи  Любомиров  Методиев

 СОФИЯ

 8568595

 876483233

34

 Милена  Валентинова  Калчева

 София

 8551242

 888252048

35

 Нелия  Йосифова  Петкова

 София

 -

 887630426

36

 Николай  Александров  Георгиев

 София

 9861628

 896779090

37

 Павлина  Иванова  Кирцова

 София

 9896776

 889169883

38

 Петя  Петрова  Костова

 София

 0876290190

 897919198

39

 Пламен  Василев  Попадичов

 София

 9815171

 887212171

40

 Пролетина  Иванова  ЦЕНЕВА-Тасева

 София

 8321853

 894233836

41

 Румен  Михайлов  Мирчев

 София

 9991393

 883330473

42

 Светослав  Дончев  Киряков

 София

 -

 898737858

43

 Светослава  Лъчезарова  Кръстева

 София

 -

 879656070

44

 Севдалина  Димитрова  Георгиева

 София

 0878931714

 898639487

45

 Станислав  Михайлов  Стефанов

 София

 -

 889921981

46

 Станислав  Тихомиров  Симеонов

 София

 8750895

 888211578

47

 Стела  Георгиева  Ангелова

 София

 -

 888324801

48

 Стелияна  Боянова  Димитрова

 София

 -

 887176156

49

 Стефан  Йорданов  Първанов

 София

 9870757

 888207964

50

 Стефан  Костадинов  Иванов

 София

 9811543

 888410799

51

 Стефия  Василева  Дойчинова

 София

 9623290

 887279155

52

 Стойко  Вътев  Бърборски

 София

 9812845

 898585186

53

 Стойко  Димитров  Славов

 София

 9813430

 893749861

54

 Стойчо  Димитров  Гогов

 София

 -

 884460596

55

 Цеца  Страхилова  Величкова

 София

 8280817

 888693937

56

 Юлиан  Иванов  Димитров

 София

 -

 888319290

57

 Юлияна  Бениаминова  Боглева

 СОФИЯ

 9811543

 887036348

 

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

 Телефони за контакт:

В работно време-02 904 80 18/19/21; 0878 920 212

Извънработно време: 0878 920 212-Сийка Цветанова


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019