Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.06.2018 до 30.06.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.06.2018 до 30.06.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.06.2018 г. до дата: 30.06.2018 г.

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.6.2018 г.

До дата: 30.6.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Блага  Койчева  Тавар

 София

 -

 885949053

2

 Боримир  Симеонов  Цанов

 София

 9809667

 888532398

3

 Борислав  Димитров  Караколев

 София

 -

 887388881

4

 Величка  Дончева  Петрова

 СОФИЯ

 8703173

 886247786

5

 Веселина  Миткова  Жечева

 София

 -

 896148494

6

 Вилиана  Иванова  Стойчева

 София

 9318133

 898683732

7

 Галя  Димитрова  Грошлева

 София

 9525505

 887604907

8

 Георги  Стоянов  Узунов

 София

 -

 878274474

9

 Георги  Ценов  Маринов

 София

 -

 886660934

10

 Даниел  Гочев  Минов

 София

 8200864

 885859968

11

 Даниела  Георгиева  Грънчарова

 София

 -

 889328131

12

 Демира  Еленкова  Дичева

 София

 -

 877789292

13

 Денка  Денчева  Койчева

 София

 -

 894668726

14

 Десислав  Славков  Портенов

 София

 9892884

 889626869

15

 Димитър  Владимиров  Димитров

 София

 -

 888465590

16

 Добринка  Генова  Ройдева-Петрова

 София

 -

 886616157

17

 Екатерина  Райкова  Джурова

 София

 -

 898355110

18

 Емил  Бочев  Петров

 София

 8321603

 886142957

19

 Емил  Григоров  Николов

 София

 9880712

 899932199

20

 Здравко  Андонов  Стойчев

 София

 8668263

 887297407

21

 Ивайло  Йорданов  Йорданов

 София

 0878616687

 878616687

22

 Иванка  Георгиева  Лазарова

 София

 -

 888235787

23

 Илиян  Тодоров  Чолпанов

 София

 9804005

 888873016

24

 Илиян  Ценков  Иванов

 София

 8778479

 888123645

25

 Йоана  Стоянова  Кюпелийска

 София

 -

 889228465

26

 Йонета  Николаева  Ничева

 СОФИЯ

 -

 887801736

27

 Йордан  Борисов  Гогов

 София

 9448077

 895094748

28

 Калин  Емилов  Стойновски

 София

 -

 887597614

29

 Камен  Добринов  Добрев

 София

 9633465

 889440642

30

 Коста  Николов  Колев

 София

 -

 885973735

31

 Красимир  Александров  Сахаров

 София

 9710408

 876866228

32

 Крум  Ангелов  Конов

 София

 9803319

 889779777

33

 Лилия  Христова  Илиева

 София

 9898343

 899848959

34

 Любомир  Проданов  Недев

 СОФИЯ

 0878100888

 887841708

35

 Мария  Василева  Делчева

 София

 0878978726

 886880413

36

 Марияна  Тодорова  Петкова

 София

 8716870

 887347835

37

 Незабравка  Петкова  Велева

 София

 -

 886838318

38

 Огнян  Георгиев  Стойчев

 София

 -

 887713101

39

 Павлина  Анастасова  Алексиева

 София

 -

 888231951

40

 Петко  Аврамов  Петков

 София

 -

 878784804

41

 Преслав  Василев  Василев

 София

 -

 889312078

42

 Радослав  Йовчев  Колев

 София

 -

 886575642

43

 Росина  Георгиева  Койчева

 София

 -

 899023475

44

 Румяна  Станкова  Кацарска

 София

 -

 899195704

45

 Сашка  Йорданова  Митева

 София

 9866678

 888209594

46

 Светослав  Пламенов  Илиев

 София

 8435550

 887667647

47

 Силвия  Димитрова  Христова

 София

 9525505

 889567886

48

 Силвия  Цецова  Александрова

 София

 -

 888732350

49

 Соня  Борисова  Йончева

 София

 8620773

 887069465

50

 Срема  Йоскова  Моллова

 София

 -

 988885573

51

 Стефан  Тодоров  Рангелов

 София

 9863599

 889009501

52

 Татяна  Димитрова  Чобанова

 София

 -

 889388536

53

 Тодор  Антонов  Илиев

 София

 8500030

 884772844

54

 Тодор  Борисов  Михайлов

 София

 -

 886709500

55

 Тодор  Спасов  Спасов

 София

 -

 885556046

56

 Тодорка  Иванова  Цонева-Георгиева

 София

 -

 888560881

57

 Християн  Пламенов  Петков

 София

 -

 883315795

58

 Христо  Васков  Недялков

 София

 9800903

 885969999

59

 Цветомир  Пейков  Виденов

 София

 -

 885970350

60

 Янаки  Енчев  Зибилянов

 София

 -

 889546650

61

 Ясен  Георгиев  Стоев

 София

 8519078

 889434931

 

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

В РАБОТНО ВРЕМЕ-                 02 904 80 18/19/21; 0878 920 212

ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ: 0878 920 212-Борислав Колевичин

 


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019