Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.05.2018 до 31.05.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.05.2018 до 31.05.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.05.2018 г. до дата: 31.05.2018 г.

 

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.5.2018 г.

До дата: 31.5.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Адриана  Иванова  Мамихина

 София

 -

 885575770

2

 Ангел  Спасов  Илиев

 София

 -

 885460284

3

 Богомил  Илиев  Христов

 София

 9800223

 878100973

4

 Вероника  Марианова  Вълова

 София

 -

 897818456

5

 Веселин  Иванов  Хадживасилев

 София

 -

 889887858

6

 Веселина  Методиева  Дойчева

 София

 8976679

 878265301

7

 Веселина  Стефанова  Демирева

 София

 -

 988819666

8

 Виктория  Христова  Владова

 София

 4113953

 898935594

9

 Владимир  Любомиров  Деспотов

 София

 8727317

 888312945

10

 Галина  Радославова  Фарфарова

 София

 -

 887764066

11

 Георги  Владимиров  Аргиров

 София

 -

 898349968

12

 Георги  Зафиров  Павлов

 София

 9867598

 887765564

13

 Георги  Петров  Чобанов

 София

 -

 887004746

14

 Гиргина  Валентинова  Чилева

 София

 -

 888234506

15

 Даниела  Цветанова  Паунова

 София

 9807235

 888595989

16

 Диана  Атанасова  Деянова

 София

 0889604078

 889604078

17

 Диляна  Галева  Христова

 София

 8862112

 887754118

18

 Димитър  Георгиев  Петров

 София

 -

 896760560

19

 Екатерина  Драганова  Клечкова-Димитрова

 София

 9806134

 888620505

20

 Екатерина  Иванова  Иванова

 София

 9867162

 885319158

21

 Ексения  Методиева  Колева

 София

 -

 888604099

22

 Елена  Александрова  Пенчева

 София

 4837086

 885305909

23

 Емилия  Ангелова  Станчева

 София

 9870754

 899689101

24

 Иван  Костадинов  Еланджиев

 София

 9867312

 888247548

25

 Ивелина  Иванова  Нинова

 София

 -

 888295186

26

 Илона  Стефанова  Велинова

 София

 9811218

 889427610

27

 Калин  Георгиев  Чанков

 София

 -

 888615334

28

 Катерина  Костадинова  Кондакчиева

 София

 -

 899841696

29

 Красимир  Желев  Сулев

 София

 926026

 888000468

30

 Крум  Методиев  Милев

 София

 048682580

 893473396

31

 Любка  Цветанова  Здравкова

 София

 9288264

 896711288

32

 Людмил  Цветанов  Мошолов

 София

 8591396

 894795144

33

 Маргарита  Миткова  Кулова

 София

 -

 889413213

34

 Марийка  Паунова  Глушкова

 София

 9819805

 878788842

35

 Марио  Димитров  Гладнишки

 София

 -

 897892684

36

 Милена  Иванова  Илиева-Шаламанова

 София

 -

 893719975

37

 Милена  Кирилова  Стоянова

 София

 -

 898614138

38

 Минчо  Петков  Минчев

 София

 -

 888538263

39

 Михаил  Иванов  Тодоров

 София

 8728063

 889343354

40

 Надежда  Илиева  Николова

 София

 8855225

 887875096

41

 Невена  Иванова  Грошкова

 София

 9874331

 895333300

42

 Николай  Дойчев  Атанасов

 София

 -

 888606016

43

 Новела  Белчева  Белчева-Купенова

 София

 8583858

 886033636

44

 Огнян  Константинов  Костов

 София

 9348014

 888410910

45

 Павел  Крумов  Стоименов

 София

 -

 887716276

46

 Павлин  Янчев  Куюмджиев

 София

 -

 888884642

47

 Павлина  Иванова  Кирцова

 София

 9896776

 889169883

48

 Петър  Георгиев  Чергаров

 София

 -

 888707428

49

 Пламен  Георгиев  Русев

 София

 8526671

 895490496

50

 Пламен  Иванов  Гинов

 София

 0879330820

 888330269

51

 Пламен  Христов  Пенчев

 София

 4837086

 887569220

52

 Ралица  Бориславова  Топузова

 София

 9863441

 886813588

53

 Румен  Василев  Попов

 София

 -

 884177789

54

 Светослав  Борисов  Тончев

 София

 9867007

 898246327

55

 Симеон  Михайлов  Ханджиев

 София

 -

 898621331

56

 Станимира  Николаева  Мадамлиева

 СОФИЯ

 -

 889546275

57

 Тодор  Иванов  Кондов

 СОФИЯ

 0878115325

 886319263

58

 Христо  Иванов  Коцев

 София

 -

 897592085

59

 Чудомира  Иванова  Недялкова

 София

 -

 882850580

60

 Юлиан  Йорданов  Станков

 София

 8298585

 888990789

61

 Юлия  Георгиева  Николова

 София

 9630616

 888763889

 

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

 

В РАБОТНО ВРЕМЕ: 02/904 80/18/19/21; 0878 920 212

 

В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ

 

0878 920 212-СИЙКА ЦВЕТАНОВА

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019