Home Правна помощ Дежурни адвокати Списък на дежурни адвокати за 01.04.2018 до 30.04.2018

Списък на дежурни адвокати за 01.04.2018 до 30.04.2018

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.04.2018 г. до дата: 30.04.2018 г.

Списък на дежурни адвокати за период

 

От дата: 01.4.2018 г.

До дата: 30.4.2018 г.

 

Адвокат

Град

Служ. тел.

Моб. тел.

1

 Ангел  Димитров  Митев

 София

 8593056

 885259731

2

 Ани  Владимирова  Владимирова

 София

 -

 888134651

3

 Антоанета  Димитрова  Василева

 София

 9818086

 887939884

4

 Бистра  Тодорова  Иванова

 София

 -

 888047479

5

 Валери  Николов  Христов

 София

 9288716

 888410912

6

 Вера  Руменова  Даскалова

 София

 9630690

 888416697

7

 Веселин  Иванов  Генов

 София

 -

 886842635

8

 Георги  Иванов  Неделчев

 София

 9311989

 988815307

9

 Дарина  Дончева  Дончева

 СОФИЯ

 9891690

 888668481

10

 Деница  Николаева  Димитрова

 София

 9917319

 884468995

11

 Димитър  Петров  Долапчиев

 София

 -

 888422187

12

 Димо  Иванов  Иванов

 София

 -

 899988028

13

 Добринка  Генова  Ройдева-Петрова

 София

 -

 886616157

14

 Дойчин  Димитров  Благоев

 София

 -

 888522400

15

 Евгени  Начев  Начев

 София

 9631336

 887705323

16

 Евелина  Стефанова  Георгиева

 София

 9898343

 893526202

17

 Жан  Григоров  Живков

 София

 8511081

 888904469

18

 Жанет  Георгиева  Желязкова

 София

 4177707

 897906194

19

 Жанета  Христова  Манасиева

 София

 9863736

 889685341

20

 Живко  Атанасов  Неделчев

 София

 9808419

 888762347

21

 Живко  Евлогиев  Живков

 София

 9549643

 888703525

22

 Зоя  Лозанова  Венкова

 СОФИЯ

 4416121

 886867775

23

 Иван  Борисов  Господинов

 София

 -

 884307614

24

 Ивета  Георгиева  Калковска

 София

 9863705

 887789177

25

 Иво  Иванов  Цветков

 София

 9891478

 886027758

26

 Илиян  Цветанов  Павлов

 София

 9831767

 888325510

27

 Искра  Пламенова  Стоянова

 София

 4813192

 899552884

28

 Катя  Иванова  Вълчанова

 София

 9863736

 887955368

29

 Кера  Вълчева  Славчева

 София

 9800899

 888622599

30

 Красимир  Петров  Владимиров

 София

 -

 898989887

31

 Лъчезар  Димитров  Калъчев

 София

 -

 886443064

32

 Мариела  Стефанова  Ачева

 София

 -

 879034558

33

 Мая  Михайлова  Божилова

 София

 9863705

 888874912

34

 Милена  Владимирова  Миланова

 София

 9731932

 898794468

35

 Милена  Тодорова  Добрева

 София

 4807369

 878815772

36

 Мимоза  Георгиева  Павлова

 София

 9867598

 889497416

37

 Нели  Андреева  Борисова

 София

 4709891

 889532612

38

 Никола  Николов  Касабов

 София

 8722287

 888401722

39

 Никола  Петров  Джунов

 София

 9316479

 888410846

40

 Николай  Георгиев  Манчев

 София

 -

 887423109

41

 Николай  Николов  Тодоров

 София

 9479714

 887274021

42

 Павел  Валентинов  Радомирски

 София

 -

 888906447

43

 Павел  Петров  Владимиров

 София

 8698272

 876400320

44

 Павлина  Тодорова  Георгиева

 СОФИЯ

 -

 898522038

45

 Пепа  Кръстева  Пеневилова

 София

 -

 878933069

46

 Пламен  Иванов  Спасов

 София

 4813192

 888418004

47

 Пламен  Йорданов  Гълъбов

 София

 -

 887139360

48

 Рада  Пламенова  Лилова

 София

 9316430

 899088869

49

 Райна  Димитрова  Мандакова

 София

 -

 888717572

50

 Румяна  Василева  Памукова

 София

 -

 888930264

51

 Светлозар  Йорданов  Павлов

 София

 4260870

 988962636

52

 Соня  Цанкова  Велинова

 София

 -

 898711101

53

 Станиш  Генадиев  Златков

 София

 -

 888888062

54

 Стелла  Георгиева  Владимирова

 София

 -

 877620922

55

 Стефан  Йорданов  Стефанов

 София

 9865404

 888558012

56

 Стефан  Людмилов  Марков

 София

 9818086

 896399859

57

 Теодора  Зафирова  Иванова

 София

 9867598

 889962287

58

 Теодора  Тодорова  ГИНЧЕВА-Пещерска

 София

 -

 898619115

59

 Цветан  Костадинов  Илиев

 София

 9876151

 888522429

60

 Юлия  Василева  Куцарова

 София

 8279227

 887512327

61

 Янислава  Радостинова  Георгиева

 София

 -

 885733352

 

Дата:...............................................

 

.........................................................

 

 

длъжност,име и фамилия

 


Документът е създаден от система за управление на служебни защити в Република България, разработена от "Бисофт" ЕООД - гр.Пловдив.

    

        ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

         0878 920 212; 02 904 80 18/19/21

 

       ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ:

       0878 920 212-Катя Тодорова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019