Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
№90/03.02.2020 г.

относно: избор на Председател на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия

           

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020 г. в 08.40 часа,

           

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД:

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2040

Брой недействителни гласове: 213

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Пламен Йорданов Ангелов

901 гласа

неизбран

2. Трендафил Бонев Трендафилов

1139 гласа

ИЗБРАН

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

            Обявява за избран за Председател на Дисциплинарния съд на САК:

           

            Трендафил Бонев Трендафилов, получил 1139 действителни гласове от подадените при гласуването за председател на ДС, проведено на 02.02.2020 г.

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020