Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№87/03.02.2020 г.

относно: избора на Председател на Софийски Адвокатски Съвет

 

            Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 03.02.2020 г. в 08.10 часа,

 

            ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор, по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253

Брой действителни гласове: 2174

Брой недействителни гласове: 79

Брой мандати за разпределяне: 1

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Димитров Машев

924 гласа

неизбран

2. Стефан Николаев Марчев

1250 гласа

ИЗБРАН

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

            Обявява за избран за Председател на Софийския адвокатски съвет:

           

            Стефан Николаев Марчев, получил 1250 действителни гласове от подадените при гласуването за председател на САС, проведено на 02.02.2020 г.

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал 4 от ЗА.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

                        Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020