Home Адвокатски избори 2020 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ
№67/27.01.2020 г.

относно: избор на членове на Контролен съвет на Софийската адвокатска колегия

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2020 г. в ……………… часа

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 1827

Брой действителни гласове: 1714

Брой недействителни гласове: 113

Брой мандати за разпределяне: 7

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Александър Атанасов Великов

124 гласа

допълнителен избор

2. Бойко Атанасов Войнов

784 гласа

допълнителен избор

3. Бойко Славенов Матеев

694 гласа

допълнителен избор

4. Вася Тодорова Илиева

716 гласа

допълнителен избор

5. Вержиния Калинова Дакова

131 гласа

допълнителен избор

6. Владимир Радославов Дончев

587 гласа

допълнителен избор

7. Емил Георгиев Йорданов

62 гласа

допълнителен избор

8. Ивайло Димитров Данов

702 гласа

допълнителен избор

9. Иван Николаев Иванов

557 гласа

допълнителен избор

10. Любка Цветанова Здравкова

493 гласа

допълнителен избор

11. Любомир Николаев Владикин

807 гласа

допълнителен избор

12. Любомира Костадинова Карпузова

128 гласа

допълнителен избор

13. Максим Рафаел Таджер

100 гласа

допълнителен избор

14. Милена Тодорова Атанасова

28 гласа

допълнителен избор

15. Милчо Александров Занев

115 гласа

допълнителен избор

16. Пейчо Йорданов Пейчев

653 гласа

допълнителен избор

17. Румен Василев Котов

708 гласа

допълнителен избор

18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

734 гласа

допълнителен избор

19. София Николова Разбойникова

693 гласа

допълнителен избор

20. Стоян Митев Желев

481 гласа

допълнителен избор

 

Въз основа на резултата от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

Допуска до участие в допълнителен избор за членове на Контролен съвет:

1. Александър Атанасов Великов

2. Бойко Атанасов Войнов

3. Бойко Славенов Матеев

4. Вася Тодорова Илиева

5. Вержиния Калинова Дакова

6. Владимир Радославов Дончев

7. Емил Георгиев Йорданов

8. Ивайло Димитров Данов

9. Иван Николаев Иванов

10. Любка Цветанова Здравкова

11. Любомир Николаев Владикин

12. Любомира Костадинова Карпузова

13. Максим Рафаел Таджер

14. Милена Тодорова Атанасова

15. Милчо Александров Занев

16. Пейчо Йорданов Пейчев

17. Румен Василев Котов

18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

19. София Николова Разбойникова

20. Стоян Митев Желев

           

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020