Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

П Р О Т О К О Л   №14

 

на Избирателна комисия

от произведения на 03.02.2019г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 03.02.2019 г. в 17 часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                       2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 09.00 часа на 03.02.2019г. и приключи в 14.15 часа на 03.02.2019 г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. Силвия Паунова
  2. Людмила Вълчева

Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра:                                                                          7

- Брой на избирателните бюра предали протоколи:                                        7

- Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас:     5196                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка:                            397

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:                              398

- Брой бюлетини без плик:                                                                                 0

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:                                 149

- Брой на пълномощните:                                                                                149

 

              

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

                               ПО КАНДИДАТИ:

 

Резултати от избора за делегати на Софийска адвокатска колегия :            

а) Брой гласували според подписите в списъка:                                          397

б) Брой на намерените пликове:                                                                    398

в) Брой на намерените празни пликове:                                                           1

г) Брой на недействителните бюлетини:                                                        21

д) Брой на действителните бюлетини:                                                            376

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

1

Райна Иванова Аврамова

36

гласа "за"

2

Гаврил Стефанов Благоев

21

гласа "за"

3

Албена Василева Пенова

36

гласа "за"

4

Миглена Вълчева Тошева

19

гласа "за"

5

Марийка Паунова Глушкова

17

гласа "за"

6

Марияна Величкова Попова

221

гласа "за"

7

Радост Тодорова Ганчева

201

гласа "за"

8

Веселина Благоева Иванова

232

гласа "за"

9

Надя Тошкова Банчева

240

гласа "за"

10

Севинч Даудова Караоглан

49

гласа "за"

11

Стефан Йорданов Стефанов

53

гласа "за"

12

Николай Николов Тодоров

41

гласа "за"

13

Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова

63

гласа "за"

14

Бригита Емилова Костова-Атанасова

58

гласа "за"

15

Веселин Веселинов Менкаджиев

12

гласа "за"

16

Иван Георгиев Велов

31

гласа "за"

17

Стефка Дойчева Атанасова-Димова

13

гласа "за"

18

Калин Апостолов Ангелов

20

гласа "за"

19

Росен Пенчев Рашков

40

гласа "за"

20

Любомир Николаев Владикин

46

гласа "за"

21

Маринела Иванова Петрова-Ашикова

45

гласа "за"

22

Георги Дианов Гайдаров

64

гласа "за"

23

Александър Александров Пелев

78

гласа "за"

24

Велислав Величков Величков

68

гласа "за"

25

Борислав Станков Вълчев

67

гласа "за"

26

Атанас Иванов Железчев

74

гласа "за"

27

Людмил Цветанов Мошолов

17

гласа "за"

28

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

24

гласа "за"

29

Владислав Александров Янев

63

гласа "за"

30

Румяна Георгиева Толева

18

гласа "за"

31

Димитър Драгомиров Александров

211

гласа "за"

32

Ирен Валентинова Кирязова

203

гласа "за"

33

Ивайло Радоев Фитковски

203

гласа "за"

34

Александър Ивайлов Тонев

205

гласа "за"

35

Златина Петрова Хаджипанайотова

218

гласа "за"

36

Христо Николаев Копаранов

230

гласа "за"

37

Тодор Валeриев Борисов

202

гласа "за"

38

Емил Христов Ценов

211

гласа "за"

39

Галина Георгиева Костова

201

гласа "за"

40

Любомир Цветанов Цеков

204

гласа "за"

41

Иван Николаев Иванов

204

гласа "за"

42

Анна Росенова Попова

207

гласа "за"

43

Мартин Петров Христов

203

гласа "за"

44

Валери Любомиров Кандиларов

209

гласа "за"

45

Евгени Иванов Ойсолов

221

гласа "за"

46

Ваня Христова Лазарова

203

гласа "за"

47

Олег Константинов Динев

214

гласа "за"

48

Александър Константинов Динев

213

гласа "за"

49

Диана Колева Зулчева

226

гласа "за"

50

Антон Ангелов Ангелов

193

гласа "за"

51

Мария Христова Бойкинова

196

гласа "за"

52

Соня Стоянова Иванова

198

гласа "за"

53

Бойко Цветков Ботев

221

гласа "за"

54

Мария Веселинова Мусорлиева

214

гласа "за"

55

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

206

гласа "за"

56

Вяра Ангелова Александрова

203

гласа "за"

57

Паскал Георгиев Бояджийски

199

гласа "за"

58

Катя Димитрова Станева

202

гласа "за"

59

Илиян Илиев Мазев

201

гласа "за"

60

Стефан Георгиев Лалов

206

гласа "за"

61

Румен Михайлов Мирчев

201

гласа "за"

62

Даринка Петрова Николаева

198

гласа "за"

63

Севдалина Димитрова Георгиева

209

гласа "за"

64

Павел Петров Владимиров

201

гласа "за"

65

Стоян Митев Желев

236

гласа "за"

66

Любен Димитров Клявчев

205

гласа "за"

67

Даринка Иванова Боева

222

гласа "за"

68

Димитър Радев Вълчев

216

гласа "за"

69

Антони Дяков Стефанов

194

гласа "за"

70

Павел Петров Смолички

168

гласа "за"

71

Людмила Младенова Данаилова

198

гласа "за"

72

Надежда Петрова Междуречка

212

гласа "за"

73

Маргарита Рангелова Козалиева

219

гласа "за"

74

Светлана Илиева Байчева

232

гласа "за"

75

Димитринка Стефанова Герганова

218

гласа "за"

76

Александър Димитров Попов

199

гласа "за"

77

Константин Маринов Даскалов

193

гласа "за"

78

Филко Трендафилов Розов

225

гласа "за"

79

Филип Стефанов Попов

198

гласа "за"

80

Юлия Христова Вардева

201

гласа "за"

81

Стоян Красимиров Кожухаров

207

гласа "за"

82

Христо Цветанов Христов

200

гласа "за"

83

Георги Стратиев Георгиев

193

гласа "за"

84

Николай Георгиев Манчев

202

гласа "за"

85

Пламен Йорданов Гълъбов

209

гласа "за"

86

Петър Георгиев Чергаров

216

гласа "за"

87

Володя Нанов Йотов

18

гласа "за"

88

Цено Христов Стоянов

23

гласа "за"

89

Григор Николов Вълков

12

гласа "за"

90

Лидия Георгиева Георгиева

18

гласа "за"

91

Стоян Димитров Стоянов

15

гласа "за"

92

Александра Красимирова Стеркова

25

гласа "за"

93

Миле Ангелов Милев

21

гласа "за"

94

Красимир Йорданов Борисов

9

гласа "за"

95

Наталия Иванова Георгиева

11

гласа "за"

96

Георги Георгиев Ценев

17

гласа "за"

97

Ангел Петков Петков

6

гласа "за"

98

Цветелина Георгиева Здравкова

7

гласа "за"

99

Мариета Венелинова Кожухарова

11

гласа "за"

100

Ангел Йорданов Николов

7

гласа "за"

101

Веселин Александров Ангелов

6

гласа "за"

102

Георги Валентинов Денборов

13

гласа "за"

103

Любомир Радков Костадинов

8

гласа "за"

104

Гергана Иванова Иванова

9

гласа "за"

105

Валентина Климентова Коцева

11

гласа "за"

106

Зора Руменова Обидимска-Пенчева

18

гласа "за"

107

Мигуела Любомирова Григорова

15

гласа "за"

108

Ивелина Тонева Тонева-Пунчева

10

гласа "за"

109

Владимир Николаев Петров

5

гласа "за"

110

Евгения Гълъбова Кацарова

9

гласа "за"

111

Павлин Колев Колев

12

гласа "за"

112

Емил Георгиев Йорданов

28

гласа "за"

113

Пламен Станчев Запрянов

11

гласа "за"

114

Никола Николов Касабов

14

гласа "за"

115

Николай Димитров Рангелов

29

гласа "за"

116

Петър Кирилов Петров

209

гласа "за"

117

Майкъл Билал Ел-Тал

189

гласа "за"

118

Борислав Георгиев Ганчев

189

гласа "за"

119

Цанко Стефанов Славчев

188

гласа "за"

120

Гергана Белчева Каравелова

187

гласа "за"

121

Галина Радославова Фарфарова

188

гласа "за"

122

Елка Костадинова Попова

189

гласа "за"

123

Весела Симеонова Савова

176

гласа "за"

124

Анна Илчева Серафимова

180

гласа "за"

125

Яника Красимирова Симова-Апостолова

37

гласа "за"

126

Петър Стоянов Божков

31

гласа "за"

127

Димитър Александров Михайлов

16

гласа "за"

128

Маргарита Руменова Димитрова

26

гласа "за"

129

Борислава Борисова Кирова

19

гласа "за"

130

Милчо Василев Пълов

10

гласа "за"

131

Детелина Василева Костадинова

18

гласа "за"

132

Лазар Евгениев Карадалиев

16

гласа "за"

133

Валерий Илиев Ждраков

26

гласа "за"

134

Румяна Борисова Нехризова

26

гласа "за"

135

Надежда Красимирова Боева

11

гласа "за"

136

Юлия Савева Стоянова

22

гласа "за"

137

Георги Владов Почекански

13

гласа "за"

138

Мария Стефанова Коева

12

гласа "за"

139

Стефан Костадинов Иванов

15

гласа "за"

140

Наташа Иванова Гергова

25

гласа "за"

141

Анка Пенева Ганчева

15

гласа "за"

142

Димитър Антонов Калдамуков

15

гласа "за"

143

Божидар Николов Харизанов

21

гласа "за"

144

Йоанна Веселинова Томова

11

гласа "за"

145

Цветелина Йорданова Кръстева

5

гласа "за"

146

Ралица Божидарова Филипова

14

гласа "за"

147

Матей Кръстев Матев

20

гласа "за"

148

Асен Василев Михайлов

8

гласа "за"

149

Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

6

гласа "за"

150

Чавдар Петров Пенков

44

гласа "за"

 

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                                                    Председател на ИК:   ...............................

 

 

                                                     Членове на ИК:   1. ....................................

                  

                                                                                   2. ....................................

 

 

 

 

Членове на САК, неангажирани в избирателния процес:

 

1. Силвия Паунова: ………………………….

 

 

2. Людмила Вълчева:…………………………

 

 

 

Забележка: Единият от екземплярите от протокола се предава на Избирателната комисия, а вторият се поставя в избирателната кутия заедно със списъка за гласуване и бюлетините, след което кутията се запечатва и се предава на Избирателната комисия.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019