Home Адвокатски избори 2019 Допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година

Допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година

СЪОБЩЕНИЕ от ИК на САК

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Напомняме, че допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година , ще се проведе в Търговския дом, на 3-ия етаж , с адрес: гр.София, бул. "ВИТОША" №1.

 

Гласуването започва с начален час 09 .00 часа и краен час на гласуване - 14.00 ч.

В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро .

На място ще бъдат осигурени условия за заверка на пълномощните.         

 

Внимание!

Членовете на Избирателните бюра следва да се явят в Търговския дом на 03.02.2019 година в 8.40 часа за подготовка на изборния процес

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020