Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на 26 – 27.01.2019 г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 27.01.2019 г. в 18.45 часа Избирателната комисия в състав:

 

                                   Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

                                   Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                                                           2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15.00 часа на 26.01.2019г. и приключи в 14.00 часа на 27.01.2019г. г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1.Силвия Паунова
  2. 2.Людмила Вълчева

-      Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра:                                                                        7

- Брой на избирателните бюра предали протоколи:                                       7

- Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас:    5201                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка:                            424

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:                              424

- Брой бюлетини без плик:                                                                                 0

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:                                 132

- Брой на пълномощните:                                                                                132

 

              

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

                               ПО КАНДИДАТИ:

 

Резултати от избора за делегати на Софийска адвокатска колегия :            

а) Брой гласували според подписите в списъка:                                          424

б) Брой на намерените пликове:                                                                    424

в) Брой на намерените празни пликове:                                                          0

г) Брой на недействителните бюлетини:                                                         15

д) Брой на действителните бюлетини:                                                          409

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

001

Райна Иванова Аврамова

58

гласа „за

002

Гаврил Стефанов Благоев

42

гласа „за

003

Албена Василева Пенова

58

гласа „за

004

Миглена Вълчева Тошева

25

гласа „за

005

Марийка Паунова Глушкова

23

гласа „за

006

Марияна Величкова Попова

29

гласа „за

007

Радост Тодорова Ганчева

37

гласа „за

008

Веселина Благоева Иванова

28

гласа „за

009

Надя Тошкова Банчева

34

гласа „за

010

Севинч Даудова Караоглан

42

гласа „за

011

Стефан Йорданов Стефанов

44

гласа „за

012

Николай Николов Тодоров

30

гласа „за

013

Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова

49

гласа „за

014

Бригита Емилова Костова-Атанасова

44

гласа „за

015

Веселин Веселинов Менкаджиев

20

гласа „за

016

Иван Георгиев Велов

45

гласа „за

017

Стефка Дойчева Атанасова-Димова

31

гласа „за

018

Калин Апостолов Ангелов

34

гласа „за

019

Росен Пенчев Рашков

60

гласа „за

020

Любомир Николаев Владикин

82

гласа „за

021

Маринела Иванова Петрова-Ашикова

72

гласа „за

022

Георги Дианов Гайдаров

75

гласа „за

023

Александър Александров Пелев

101

гласа „за

024

Велислав Величков Величков

75

гласа „за

025

Борислав Станков Вълчев

85

гласа „за

026

Атанас Иванов Железчев

111

гласа „за

027

Людмил Цветанов Мошолов

29

гласа „за

028

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

37

гласа „за

029

Владислав Александров Янев

93

гласа „за

030

Румяна Георгиева Толева

32

гласа „за

031

Ралица Босилкова Негенцова

276

гласа „за

032

Людмил Николов Рангелов

278

гласа „за

033

Валя Симеонова Гигова

267

гласа „за

034

Красимир Иванов Краев

230

гласа „за

035

Стефан Христов Ботев

262

гласа „за

036

Христо Тодоров Христов

273

гласа „за

037

Валентина Видинова Адиркова

247

гласа „за

038

Йосиф Давид Герон

238

гласа „за

039

Нели Любомирова Виодорова

244

гласа „за

040

Добринка Георгиева Гърневска

257

гласа „за

041

Даниела Стефанова Доковска

278

гласа „за

042

Ина Николаева Лулчева

266

гласа „за

043

Георги Николов Атанасов

248

гласа „за

044

Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

234

гласа „за

045

Петър Емилов Антонов

215

гласа „за

046

Георги Валери Сланчев

214

гласа „за

047

Енчо Иванов Динев

211

гласа „за

048

Красимира Рангелова Иванова

231

гласа „за

049

Явор Божилов Нотев

272

гласа „за

050

Таня Панайотова Градинарова

266

гласа „за

051

Надежда Александрова Рангелова

213

гласа „за

052

Димитър Драгомиров Александров

198

гласа „за

053

Ирен Валентинова Кирязова

200

гласа „за

054

Ивайло Радоев Фитковски

192

гласа „за

055

Александър Ивайлов Тонев

201

гласа „за

056

Росен Томов Христов

228

гласа „за

057

Ели Иванова Христова

265

гласа „за

058

Мартин Николаев Колев

206

гласа „за

059

Ивайло Димитров Данов

311

гласа „за

060

Александър Димитров Машев

273

гласа „за

061

Пейчо Йорданов Пейчев

279

гласа „за

062

Александър Андреев Андреев

227

гласа „за

063

Десислава Методиева Миразчийска

227

гласа „за

064

Детелина Димитрова Попова

243

гласа „за

065

Динела Иванова Велкова

252

гласа „за

066

Богдан Костадинов Петров

232

гласа „за

067

Жанет Георгиева Желязкова

254

гласа „за

068

Златка Стефанова Динева

221

гласа „за

069

Лидия Въчева Дикова

268

гласа „за

070

Лили Николова Лозанова

263

гласа „за

071

Мария Димитрова Вълканова

244

гласа „за

072

Стефан Николаев Марчев

247

гласа „за

073

Чавдар Георгиев Тончев

271

гласа „за

074

Елка Бойчова Пороминска

222

гласа „за

075

Георги Цветанов Леков

217

гласа „за

076

Георги Димитров Вълчанов

218

гласа „за

077

Наталия Василева Илиева

227

гласа „за

078

Катерина Костадинова Кондакчиева

220

гласа „за

079

Васил Георгиев Киров

223

гласа „за

080

Владимир Радославов Дончев

243

гласа „за

081

Ваня Траянова Стоянова

221

гласа „за

082

Христо Иванов Христов

237

гласа „за

083

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

255

гласа „за

084

Николай Илиев Николов

222

гласа „за

085

Станислава Димитрова Райчева

215

гласа „за

086

Станчо Цветанов Станков

207

гласа „за

087

Светозар Георгиев Златанов

237

гласа „за

088

Вера Руменова Даскалова

229

гласа „за

089

Емил Митков Йошев

221

гласа „за

090

Валентин Петров Маринов

218

гласа „за

091

Милена Валентинова Калчева

213

гласа „за

092

Светлана Лазарова Стоименова

220

гласа „за

093

Гинка Христова Тодорова

208

гласа „за

094

Мирослав Тодоров Мичев

222

гласа „за

095

Силвия Първанова Любенова

207

гласа „за

096

Милен Ангелов Дюлгеров

226

гласа „за

097

Марина Иванова Маврова

216

гласа „за

098

Христо Владов Хинов

226

гласа „за

099

Даниела Иванова Никифорова

235

гласа „за

100

Здравко Андонов Стойчев

226

гласа „за

101

Анета Костадинова Ангелова

222

гласа „за

102

Лъчезар Йорданов Тодоров

223

гласа „за

103

Силви Тошков Гаврилов

211

гласа „за

104

Златина Петрова Хаджипанайотова

202

гласа „за

105

Ивайло Богомилов Боев

217

гласа „за

106

Стоян Антонов Стоянов

213

гласа „за

107

Димитър Кинов Стоянов

217

гласа „за

108

Христо Николаев Копаранов

202

гласа „за

109

Таня Райчева Петрова

210

гласа „за

110

Лилия Симеонова Георгиева

209

гласа „за

111

Тодор Валeриев Борисов

190

гласа „за

112

Емил Христов Ценов

204

гласа „за

113

Галина Георгиева Костова

188

гласа „за

114

Любомир Цветанов Цеков

198

гласа „за

115

Иван Николаев Иванов

200

гласа „за

116

Ради Иванов Дишовски

209

гласа „за

117

Анна Росенова Попова

192

гласа „за

118

Мартин Петров Христов

191

гласа „за

119

Стоил Димитров Машев

212

гласа „за

120

Пламен Василев Попадичов

206

гласа „за

121

Юлиан Александров Спасов

210

гласа „за

122

Вася Тодорова Илиева

218

гласа „за

123

Нина Николова Седефова

228

гласа „за

124

Тодор Филипов Филипов

237

гласа „за

125

Ирина Василева Начкова

236

гласа „за

126

Светозар Йорданов Зафиров

227

гласа „за

127

Валери Любомиров Кандиларов

197

гласа „за

128

Александър Василев Хамънов

233

гласа „за

129

Евгени Иванов Ойсолов

202

гласа „за

130

Любомир Колев Денев

233

гласа „за

131

Ваня Христова Лазарова

197

гласа „за

132

Олег Константинов Динев

189

гласа „за

133

Александър Константинов Динев

194

гласа „за

134

Диана Колева Зулчева

199

гласа „за

135

Антон Ангелов Ангелов

181

гласа „за

136

Мария Христова Бойкинова

188

гласа „за

137

Соня Стоянова Иванова

183

гласа „за

138

Бойко Цветков Ботев

200

гласа „за

139

Мария Веселинова Мусорлиева

187

гласа „за

140

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

168

гласа „за

141

Вяра Ангелова Александрова

169

гласа „за

142

Паскал Георгиев Бояджийски

156

гласа „за

143

Катя Димитрова Станева

162

гласа „за

144

Илиян Илиев Мазев

158

гласа „за

145

Стефан Георгиев Лалов

178

гласа „за

146

Румен Михайлов Мирчев

167

гласа „за

147

Даринка Петрова Николаева

168

гласа „за

148

Севдалина Димитрова Георгиева

149

гласа „за

149

Павел Петров Владимиров

146

гласа „за

150

Стоян Митев Желев

180

гласа „за

151

Любен Димитров Клявчев

154

гласа „за

152

Даринка Иванова Боева

171

гласа „за

153

Димитър Радев Вълчев

159

гласа „за

154

Антони Дяков Стефанов

147

гласа „за

155

Павел Петров Смолички

150

гласа „за

156

Людмила Младенова Данаилова

148

гласа „за

157

Надежда Петрова Междуречка

173

гласа „за

158

Георги Тодоров Гатев

212

гласа „за

159

Маргарита Рангелова Козалиева

185

гласа „за

160

Светлана Илиева Байчева

188

гласа „за

161

Дочка Спиридонова Хрусанова

209

гласа „за

162

Димитринка Стефанова Герганова

173

гласа „за

163

Александър Димитров Попов

150

гласа „за

164

Константин Маринов Даскалов

144

гласа „за

165

Филко Трендафилов Розов

203

гласа „за

166

Филип Стефанов Попов

151

гласа „за

167

Юлия Христова Вардева

149

гласа „за

168

Стоян Красимиров Кожухаров

163

гласа „за

169

Христо Цветанов Христов

158

гласа „за

170

Георги Стратиев Георгиев

141

гласа „за

171

Николай Георгиев Манчев

135

гласа „за

172

Пламен Йорданов Гълъбов

28

гласа „за

173

Петър Георгиев Чергаров

50

гласа „за

174

Володя Нанов Йотов

26

гласа „за

175

Цено Христов Стоянов

48

гласа „за

176

Григор Николов Вълков

21

гласа „за

177

Лидия Георгиева Георгиева

33

гласа „за

178

Стоян Димитров Стоянов

34

гласа „за

179

Александра Красимирова Стеркова

23

гласа „за

180

Миле Ангелов Милев

27

гласа „за

181

Красимир Йорданов Борисов

24

гласа „за

182

Наталия Иванова Георгиева

30

гласа „за

183

Георги Георгиев Ценев

40

гласа „за

184

Ангел Петков Петков

27

гласа „за

185

Цветелина Георгиева Здравкова

20

гласа „за

186

Мариета Венелинова Кожухарова

16

гласа „за

187

Ангел Йорданов Николов

11

гласа „за

188

Веселин Александров Ангелов

15

гласа „за

189

Георги Валентинов Денборов

11

гласа „за

190

Любомир Радков Костадинов

12

гласа „за

191

Гергана Иванова Иванова

17

гласа „за

192

Валентина Климентова Коцева

16

гласа „за

193

Зора Руменова Обидимска-Пенчева

17

гласа „за

194

Мигуела Любомирова Григорова

31

гласа „за

195

Ивелина Тонева Тонева-Пунчева

11

гласа „за

196

Владимир Николаев Петров

16

гласа „за

197

Евгения Гълъбова Кацарова

15

гласа „за

198

Павлин Колев Колев

15

гласа „за

199

Емил Георгиев Йорданов

34

гласа „за

200

Пламен Станчев Запрянов

10

гласа „за

201

Никола Николов Касабов

16

гласа „за

202

Николай Димитров Рангелов

34

гласа „за

203

Петър Кирилов Петров

162

гласа „за

204

Майкъл Билал Ел-Тал

149

гласа „за

205

Борислав Георгиев Ганчев

153

гласа „за

206

Цанко Стефанов Славчев

144

гласа „за

207

Гергана Белчева Каравелова

156

гласа „за

208

Галина Радославова Фарфарова

145

гласа „за

209

Елка Костадинова Попова

150

гласа „за

210

Весела Симеонова Савова

143

гласа „за

211

Анна Илчева Серафимова

143

гласа „за

212

Яника Красимирова Симова-Апостолова

145

гласа „за

213

Петър Стоянов Божков

169

гласа „за

214

Димитър Александров Михайлов

29

гласа „за

215

Маргарита Руменова Димитрова

37

гласа „за

216

Борислава Борисова Кирова

29

гласа „за

217

Милчо Василев Пълов

27

гласа „за

218

Детелина Василева Костадинова

22

гласа „за

219

Лазар Евгениев Карадалиев

40

гласа „за

220

Валерий Илиев Ждраков

38

гласа „за

221

Румяна Борисова Нехризова

50

гласа „за

222

Надежда Красимирова Боева

23

гласа „за

223

Юлия Савева Стоянова

29

гласа „за

224

Георги Владов Почекански

19

гласа „за

225

Мария Стефанова Коева

22

гласа „за

226

Стефан Костадинов Иванов

32

гласа „за

227

Наташа Иванова Гергова

28

гласа „за

228

Анка Пенева Ганчева

29

гласа „за

229

Димитър Антонов Калдамуков

14

гласа „за

230

Божидар Николов Харизанов

34

гласа „за

231

Йоанна Веселинова Томова

19

гласа „за

232

Цветелина Йорданова Кръстева

25

гласа „за

233

Ралица Божидарова Филипова

22

гласа „за

234

Матей Кръстев Матев

24

гласа „за

235

Асен Василев Михайлов

18

гласа „за

236

Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

19

гласа „за

237

Чавдар Петров Пенков

61

гласа „за

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                                                    Председател на ИК:   ...............................

 

 

                                                     Членове на ИК:   1. ....................................

                  

                                                                                  2. ....................................

 

 

 

 

Членове на САК, неангажирани в избирателния процес:

 

1. Силвия Паунова: …………………………..

 

 

2. Людмила Вълчева:…………………………

 

 

 

Забележка: Единият от екземплярите от протокола се предава на Избирателната комисия, а вторият се поставя в избирателната кутия заедно със списъка за гласуване и бюлетините, след което кутията се запечатва и се предава на Избирателната комисия.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019