Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 18.01.2019 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Елисавета Соименова Иванова

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Protokol 4 1

Protokol 4 2

Protokol 4 3

Protokol 4 4

Protokol 4 5

Protokol 4 6

Protokol 4 7

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019