Home Адвокатски избори 2018 РЕШЕНИЕ №20/28.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ №20/28.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ
20/28.01.2018 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 28.01.2018 г. в 15,30 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5781

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

312

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

73

Брой на пълномощните

73

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

1

Брой намерени пликове в изборните кутии

312

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

313

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

302

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

11

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

Брой мандати за разпределяне: 149

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

                                 Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

1. Гаврил Стефанов Благоев

203 гласа

ИЗБРАН

2. Васил Георгиев Киров

209 гласа

ИЗБРАН

3. Александър Димитров Машев

229 гласа

ИЗБРАН

4. Иван Николаев Иванов

205 гласа

ИЗБРАН

5. Жанет Георгиева Желязкова

217 гласа

ИЗБРАН

6. Веселин Веселинов Менкаджиев

199 гласа

ИЗБРАН

7. Ралица Босилкова Негенцова

229 гласа

ИЗБРАН

8. Стоян Красимиров Кожухаров

205 гласа

ИЗБРАН

9. Весела Симеонова Савова-Димитрова

198 гласа

ИЗБРАН

10. Галина Радославова Фарфарова

195 гласа

ИЗБРАН

11. Розалина Димова Апостолова

205 гласа

ИЗБРАН

12. Людмил Николов Рангелов

227 гласа

ИЗБРАН

13. Стефан Христов Ботев

229 гласа

ИЗБРАН

14. Добринка Георгиева Гърневска

208 гласа

ИЗБРАН

15. Нина Николова Седефова

208 гласа

ИЗБРАН

16. Иван Любенов Колев

191 гласа

ИЗБРАН

17. Валентина Видинова Адиркова

219 гласа

ИЗБРАН

18. Никола Димитров Рангелов

201 гласа

ИЗБРАН

19. Красимир Иванов Краев

208 гласа

ИЗБРАН

20. Валя Симеонова Гигова

211 гласа

ИЗБРАН

21. Ели Иванова Христова

217 гласа

ИЗБРАН

22. Таня Панайотова Градинарова

208 гласа

ИЗБРАН

23. Димитър Александров Михайлов

195 гласа

ИЗБРАН

24. Маргарита Руменова Димитрова

192 гласа

ИЗБРАН

25. Явор Божилов Нотев

225 гласа

ИЗБРАН

26. Борислава Борисова Кирова

197 гласа

ИЗБРАН

27. Красимира Рангелова Иванова

204 гласа

ИЗБРАН

28. Божидар Николов Харизанов

199 гласа

ИЗБРАН

29. Нели Любомирова Виодорова

204 гласа

ИЗБРАН

30. Ивайло Димитров Данов

247 гласа

ИЗБРАН

31. Пейчо Йорданов Пейчев

220 гласа

ИЗБРАН

32. Владислав Александров Янев

225 гласа

ИЗБРАН

33. Лидия Въчева Дикова

223 гласа

ИЗБРАН

34. Александър Андреев Андреев

211 гласа

ИЗБРАН

35. Чавдар Георгиев Тончев

226 гласа

ИЗБРАН

36. Златка Стефанова Динева

213 гласа

ИЗБРАН

37. Десислава Методиева Миразчийска

214 гласа

ИЗБРАН

38. Стефан Николаев Марчев

213 гласа

ИЗБРАН

39. Христо Иванов Христов

205 гласа

ИЗБРАН

40. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

213 гласа

ИЗБРАН

41. Емил Христов Ценов

201 гласа

ИЗБРАН

42. Светлана Лазарова Стоименова

197 гласа

ИЗБРАН

43. Христо Владов Хинов

210 гласа

ИЗБРАН

44. Даниела Иванова Никифорова

205 гласа

ИЗБРАН

45. Здравко Андонов Стойчев

201 гласа

ИЗБРАН

46. Вера Руменова Даскалова

210 гласа

ИЗБРАН

47. Милена Валентинова Калчева

206 гласа

ИЗБРАН

48. Валентин Петров Маринов

202 гласа

ИЗБРАН

49. Анета Костадинова Ангелова

203 гласа

ИЗБРАН

50. Гинка Христова Тодорова

196 гласа

ИЗБРАН

51. Милен Ангелов Дюлгеров

200 гласа

ИЗБРАН

52. Марина Иванова Маврова

193 гласа

ИЗБРАН

53. Емил Митков Йошев

201 гласа

ИЗБРАН

54. Наталия Василева Илиева

201 гласа

ИЗБРАН

55. Николай Илиев Николов

197 гласа

ИЗБРАН

56. Тодор Филипов Филипов

213 гласа

ИЗБРАН

57. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

211 гласа

ИЗБРАН

58. Вяра Атанасова Мукова-Тонева

204 гласа

ИЗБРАН

59. Ина Николаева Лулчева

224 гласа

ИЗБРАН

60. Георги Николов Атанасов

208 гласа

ИЗБРАН

61. Мартин Николаев Колев

192 гласа

ИЗБРАН

62. Александър Ивайлов Тонев

196 гласа

ИЗБРАН

63. Ивайло Радоев Фитковски

194 гласа

ИЗБРАН

64. Асен Василев Михайлов

197 гласа

ИЗБРАН

65. Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

193 гласа

ИЗБРАН

66. Мануела Йорданова Манчева

207 гласа

ИЗБРАН

67. Наташа Иванова Гергова

203 гласа

ИЗБРАН

68. Лъчезар Йорданов Тодоров

201 гласа

ИЗБРАН

69. Веселина Вангелова Тодорова

197 гласа

ИЗБРАН

70. Ясен Митков Сариев

190 гласа

ИЗБРАН

71. Николай Стоянов Танков

205 гласа

ИЗБРАН

72. Мариана Иванова Якимова

202 гласа

ИЗБРАН

73. Петър Кирилов Петров

210 гласа

ИЗБРАН

74. Георги Ламбрев Бакалов

213 гласа

ИЗБРАН

75. Сава Василев Савов

203 гласа

ИЗБРАН

76. Пламен Илиев Джуров

204 гласа

ИЗБРАН

77. Ради Иванов Дишовски

209 гласа

ИЗБРАН

78. Росен Пенчев Рашков

190 гласа

ИЗБРАН

79. Емануил Любомиров Георгиев

207 гласа

ИЗБРАН

80. Лилия Симеонова Георгиева

195 гласа

ИЗБРАН

81. Таня Райчева Петрова

205 гласа

ИЗБРАН

82. Вася Тодорова Илиева

208 гласа

ИЗБРАН

83. Красимир Василев Вълев

204 гласа

ИЗБРАН

84. Росен Томов Христов

202 гласа

ИЗБРАН

85. Анна Кръстева Василиева

196 гласа

ИЗБРАН

86. Десислава Янчева Димитрова

196 гласа

ИЗБРАН

87. Георги Стратиев Георгиев

195 гласа

ИЗБРАН

88. Георги Георгиев Ценев

200 гласа

ИЗБРАН

89. Явор Веселинов Маноилов

196 гласа

ИЗБРАН

90. Анастасия Георгиева Вукадинова

194 гласа

ИЗБРАН

91. Анелия Георгиева Пантова

196 гласа

ИЗБРАН

92. Владимир Радославов Дончев

208 гласа

ИЗБРАН

93. Елка Бойчова Пороминска

210 гласа

ИЗБРАН

94. Емил Георгиев Йорданов

193 гласа

ИЗБРАН

95. Теодора Александрова Попова

199 гласа

ИЗБРАН

96. Светлана Илиева Байчева

208 гласа

ИЗБРАН

97. Росица Жекова Демирова

193 гласа

ИЗБРАН

98. Ренета Георгиева Станчева

191 гласа

ИЗБРАН

99. Ива Димитрова Георгиева

194 гласа

ИЗБРАН

100. Георги Дианов Гайдаров

209 гласа

ИЗБРАН

101. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

202 гласа

ИЗБРАН

102. Борислав Станков Вълчев

209 гласа

ИЗБРАН

103. Александър Александров Пелев

216 гласа

ИЗБРАН

104. Петромир Иванов Кънчев

209 гласа

ИЗБРАН

105. Велислав Величков Величков

215 гласа

ИЗБРАН

 

 

Въз основа на резултате от избора, на основание чл.107 от ЗА, ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за избрани следните 105 кандидати за делегати, посочени в списъка по-долу според номера в бюлетината за гласуване, както следва:

 

                                Кандидат

Брой гласове

1. Гаврил Стефанов Благоев

203 гласа

2. Васил Георгиев Киров

209 гласа

3. Александър Димитров Машев

229 гласа

4. Иван Николаев Иванов

205 гласа

5. Жанет Георгиева Желязкова

217 гласа

6. Веселин Веселинов Менкаджиев

199 гласа

7. Ралица Босилкова Негенцова

229 гласа

8. Стоян Красимиров Кожухаров

205 гласа

9. Весела Симеонова Савова-Димитрова

198 гласа

10. Галина Радославова Фарфарова

195 гласа

11. Розалина Димова Апостолова

205 гласа

12. Людмил Николов Рангелов

227 гласа

13. Стефан Христов Ботев

229 гласа

14. Добринка Георгиева Гърневска

208 гласа

15. Нина Николова Седефова

208 гласа

16. Иван Любенов Колев

191 гласа

17. Валентина Видинова Адиркова

219 гласа

18. Никола Димитров Рангелов

201 гласа

19. Красимир Иванов Краев

208 гласа

20. Валя Симеонова Гигова

211 гласа

21. Ели Иванова Христова

217 гласа

22. Таня Панайотова Градинарова

208 гласа

23. Димитър Александров Михайлов

195 гласа

24. Маргарита Руменова Димитрова

192 гласа

25. Явор Божилов Нотев

225 гласа

26. Борислава Борисова Кирова

197 гласа

27. Красимира Рангелова Иванова

204 гласа

28. Божидар Николов Харизанов

199 гласа

29. Нели Любомирова Виодорова

204 гласа

30. Ивайло Димитров Данов

247 гласа

31. Пейчо Йорданов Пейчев

220 гласа

32. Владислав Александров Янев

225 гласа

33. Лидия Въчева Дикова

223 гласа

34. Александър Андреев Андреев

211 гласа

35. Чавдар Георгиев Тончев

226 гласа

36. Златка Стефанова Динева

213 гласа

37. Десислава Методиева Миразчийска

214 гласа

38. Стефан Николаев Марчев

213 гласа

39. Христо Иванов Христов

205 гласа

40. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

213 гласа

41. Емил Христов Ценов

201 гласа

42. Светлана Лазарова Стоименова

197 гласа

43. Христо Владов Хинов

210 гласа

44. Даниела Иванова Никифорова

205 гласа

45. Здравко Андонов Стойчев

201 гласа

46. Вера Руменова Даскалова

210 гласа

47. Милена Валентинова Калчева

206 гласа

48. Валентин Петров Маринов

202 гласа

49. Анета Костадинова Ангелова

203 гласа

50. Гинка Христова Тодорова

196 гласа

51. Милен Ангелов Дюлгеров

200 гласа

52. Марина Иванова Маврова

193 гласа

53. Емил Митков Йошев

201 гласа

54. Наталия Василева Илиева

201 гласа

55. Николай Илиев Николов

197 гласа

56. Тодор Филипов Филипов

213 гласа

57. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

211 гласа

58. Вяра Атанасова Мукова-Тонева

204 гласа

59. Ина Николаева Лулчева

224 гласа

60. Георги Николов Атанасов

208 гласа

61. Мартин Николаев Колев

192 гласа

62. Александър Ивайлов Тонев

196 гласа

63. Ивайло Радоев Фитковски

194 гласа

64. Асен Василев Михайлов

197 гласа

65. Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

193 гласа

66. Мануела Йорданова Манчева

207 гласа

67. Наташа Иванова Гергова

203 гласа

68. Лъчезар Йорданов Тодоров

201 гласа

69. Веселина Вангелова Тодорова

197 гласа

70. Ясен Митков Сариев

190 гласа

71. Николай Стоянов Танков

205 гласа

72. Мариана Иванова Якимова

202 гласа

73. Петър Кирилов Петров

210 гласа

74. Георги Ламбрев Бакалов

213 гласа

75. Сава Василев Савов

203 гласа

76. Пламен Илиев Джуров

204 гласа

77. Ради Иванов Дишовски

209 гласа

78. Росен Пенчев Рашков

190 гласа

79. Емануил Любомиров Георгиев

207 гласа

80. Лилия Симеонова Георгиева

195 гласа

81. Таня Райчева Петрова

205 гласа

82. Вася Тодорова Илиева

208 гласа

83. Красимир Василев Вълев

204 гласа

84. Росен Томов Христов

202 гласа

85. Анна Кръстева Василиева

196 гласа

86. Десислава Янчева Димитрова

196 гласа

87. Георги Стратиев Георгиев

195 гласа

88. Георги Георгиев Ценев

200 гласа

89. Явор Веселинов Маноилов

196 гласа

90. Анастасия Георгиева Вукадинова

194 гласа

91. Анелия Георгиева Пантова

196 гласа

92. Владимир Радославов Дончев

208 гласа

93. Елка Бойчова Пороминска

210 гласа

94. Емил Георгиев Йорданов

193 гласа

95. Теодора Александрова Попова

199 гласа

96. Светлана Илиева Байчева

208 гласа

97. Росица Жекова Демирова

193 гласа

98. Ренета Георгиева Станчева

191 гласа

99. Ива Димитрова Георгиева

194 гласа

100. Георги Дианов Гайдаров

209 гласа

101. Маринела Иванова Петрова-Ашикова

202 гласа

102. Борислав Станков Вълчев

209 гласа

103. Александър Александров Пелев

216 гласа

104. Петромир Иванов Кънчев

209 гласа

105. Велислав Величков Величков

215 гласа

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл. 106, ал. 4 от ЗА.

 


Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019