Home

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

Номер Име Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 В.П.Р. SAK9864 1600723110
2 Д.Х.Е. SAK9865 1200722810
3 Д.А.А. SAK9866 1200723210
4 Е.К.Е. SAK9867 1000478610
5 И.Г.Г. SAK9868 1600722710
6 М.Б.Д.-К. SAK9869 1900722910
7 Н.Г.Б. SAK9870 1200706110
8 П.Д.Д. SAK9871 1000723010
9 С.К.Б. SAK9872 1600338710
*Асистенти* ----- -----
1 А.В.А. SAK9873 5500147710
2 А.А.А. SAK9874 5800146410
3 А-М.г.и. SAK9875 5600147410
4 Д.Е.Д. SAK9876 5100147810
5 М.Г.Т. SAK9877 5900147610
6 П.П.П. SAK9878 5200147510
7 С.Б.К. SAK9879 5000147310

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020