Home САК ОК "Адвокат" ОК "Адвокат" - Работна среща проблеми с отразяването на осигуровките

ОК "Адвокат" - Работна среща проблеми с отразяването на осигуровките

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

   Осигурителна каса „Адвокат” съобщава на всички свои членове, че:

   Съгласно уговорката от 20.03.2013 с Председателя на САК – адв. Петър Китанов , управителя на ОК”Адвокат” – адв. Тодор Филипов и г-н Христо Костадинов – Заместник изпълнителен директор на НАП, на 26.03.2013 в ЦУ на НАП на бул.”Дондуков” № 52 , беше проведена среща в следния състав:
г-н Христо Костадинов – Заместник изпълнителен директор на НАП , управителя на ОК”Адвокат” – адв. Тодор Филипов, собственика и управител на „Бисофт” ЕООД – разработил и поддържащ софтуера на ОК”Адвокат”, директора на ай-ти отдела към НАП, директора на АПЗ /администриране на плащания и задължения/ към НАП, директора на отдел „Обслужване” към НАП-София, главния счетоводител на ОК”Адвокат”.
   Бяха договорени всички необходими действия за по бързо решаване на проблема със задълженията на членовете на  ОК”Адвокат”, като още на 27.03.2013 година беше изпратен списък от НАП с адвокати , които фигурират при тях като членове на ОК”Адвокат”. При наличие на членове които не фигурират в системите на НАП то същите ще бъдат въвеждани служебно от НАП, за да могат да минават файловете за плащанията през 2013 година.
   Беше договорено с електронни таблици да се изпратят всички внесени суми от членовете на касата за периода – 2009 – 2012 година.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020