Home САК ОК "Адвокат" ОК "Адвокат" - Работна среща проблеми с отразяването на осигуровките

ОК "Адвокат" - Работна среща проблеми с отразяването на осигуровките

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Осигурителна каса „Адвокат” съобщава на всички свои членове, че:
   На 20.03.2013 година беше проведена среща на Председателя на САК – адв. Петър Китанов , управителя на ОК”Адвокат” – адв. Тодор Филипов и г-н Христо Костадинов – Заместник изпълнителен директор на НАП.
   Належащите проблеми с отразяването на осигуровките и премахване на задълженията на членовете на  ОК”Адвокат” бяха обсъдени и е уговорена среща между ай ти специалистите на НАП и програмистите на ОК”Адвокат” през седмицата – 24 – 29.03.2013 с цел оптимизиране и най-бързо отразяване на осигурителните вноски на на членовете на  ОК”Адвокат”.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020