Home САК ОК "Адвокат" Заявление до ЦУ на НАП - София

Заявление до ЦУ на НАП - София

top

 

 

middle

ДО
ЦУ на НАП - СОФИЯ
бул.„Дондуков” 52

копие до:
ДО
ТД на НАП – СОФИЯ
Ул, „Аксаков” № 21

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
От
Петър Иванов Китанов - Представляващ Осигурителна каса „Адвокат” - София,
ЕИК 130589438
Емил Цветанов Иванов - гл, счетоводител на Осигурителна каса „Адвокат”

 

Уважаеми дами и господа,
Обръщаме се към Вас със следното искане:

       Желаем текущите осигурителни вноски на членовете на Осигурителна каса „Адвокат” - самоосигуряващи се липа , да бъдат отразявани за периодите , които са указани в прикрепените файлове , подавани от Осигурителна каса „Адвокат”, съгласно формата въведен и разпространен от Вас през м. 01.2013 година.
       Уведомяваме Ви , че всички осигурителни вноски на членовете на Осигурителна каса „Адвокат" платени при нас са преведени на НАП в едно с дължимите лихви, ако има такива.
       Наясно сме , че подаването на декларация обр. 6 от самоосигуряващи се лица членове на която и да е осигурителна каса в РБългария са изправени пред проблема , който съществува и в нашата осигурителна каса , а именно - генериране на несъществуващи задължения за приодите — 2005 - 2012 година.
      Този  проблем възниква от въвежданего на програмата на  НАП  -  „Система за управление па плащанията”. т.нар. СУП през 2008 година.
      Цитирания програмен продукт е заимстван от страни , в които осигурителни каси не съществуват , съгласно тяхното законодателство.
      По тази причина не са свързвани подадената информация и внесените вноски по Булстат на осигурителна каса със ЕГН и Булстат на членовете на касата.
      Едва сега - през м, декември 2012 година беше разработен такъв програмен продукт , за автоматично разпределяне на осигурителните вноски от осигурителните каси по съответното ЕГН или Булстат.
      Твърдението на Вашия говорител - г-н Росен Бъчваров пред в."Преса" на 21.01.2013 че -„Подобни проблеми няма с нито една друга осигурителна каса” не е вярно. Всички осигурителни каси на адвокати от страната имат същия проблем , както и почти всички осигурителни каси, сред чиито клиенти има самоосигуряващи се лица,
      Ето защо , още веднъж заявяваме да не се покриват стари несъществуващи задължения на членовете на Осигурителна каса „Адвокат” със платени текущи осигурителни вноски, подоходни данъци и ДДС. докато не се свържат всички преводи с индивидуалните партиди на членовете на осигурителната каса.
      Още повече, че при внасяне на ДДС от членове на Осигурителна каса „Адвокат”, ако същото се разпределя за цитираните несъществуващи задължения , то при не внасяне на З поредни вноски за ДДС - то лицата ще бъдат дерегистрирани.
      Не на последно място Ви уведомяваме , че Осигурителна каса „Адвокат” е ревизирана от Ваши инспектори за периода-01.01.2005 - 30.09.2010 г. , с Ревизионен акт№ 1101557/21.04.2011, с който са установени и начислени лихви за забава на Осигурителна каса „Адвокат” и същите своевременно са внесени.

bottom

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020