Home САК ОК "Адвокат" Закон за бюджета за държавно обществено осигуряване

Закон за бюджета за държавно обществено осигуряване

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.  

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

МОЛЯ ЗАЯВЕТЕ ВАШИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД В РЕГИСТРАТУРАТА  НА  САК

От Ръководството

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020