Home САК Органи на САК Общо събрание Протокол на Избирателна комисия от избори произведени на 03.02.2013 г.

Протокол на Избирателна комисия от избори произведени на 03.02.2013 г.

ПРОТОКОЛ

на Избирателна комисия

за избори за излъчване на делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната, произведени на 03.02.2013 г.

 

 Днес, 03.02.2013 г., в 20:18 часа Избирателна комисия, в състав:         

                                    Председател: Елиза Николаева Николова

                                    Членове:         1. Михаил Божидаров Николов

                                                            2. Силви Тошков Гаврилов

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната.

 

Изборът започна на 03.02.2013 в 9:00 часа и приключи на 03.02.2013 в 17:12 часа в сградата на Търговски дом, бул. Витоша 1А, София, ет.3

 

При отварянето на избирателните кутии в избирателните бюра присъстваха:

 

1.Марияна Тодорова Силяновска – избран от Общото събрание неангажиран с изборния процес адвокат

2.Никола Николов Касабов – избран от Общото събрание неангажиран с изборния процес адвокат

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1.Брой на избирателните бюра         13

2.Брой на ИБ представили протоколи от проведения избор 13

3.Брой адвокати според избирателния списък:                      5021

4.Брой гласували адвокати според подписите в списъка:    911

5.Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:          336

6.Брой на пълномощните:                                                  

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

 

Резултати от избора за делегати от САК

 

-          Брой намерени пликове:            911

-          Брой недействителни гласове: 23

-          Брой действителни гласове:      888

Разпределение на гласовете по кандидати:

1. Марио Унчов Топчийски

478 гласа „за”

ИЗБРАН

2. Стоян Митев Желев

455 гласа „за”

ИЗБРАН

3. Владимир Радославов Дончев

479 гласа „за”

ИЗБРАН

4. Албена Василева Пенова

435 гласа „за”

ИЗБРАН

5. Ивайло Димитров Данов

441 гласа „за”

ИЗБРАН

6. Христо Иванов Христов

437 гласа „за”

ИЗБРАН

7. Венелин Николов Гачев

393 гласа „за”

ИЗБРАН

8. Таня Панайотова Градинарова

433 гласа „за”

ИЗБРАН

9. Владислав Александров Янев

434 гласа „за”

ИЗБРАН

10. Георги Ламбрев Бакалов

404 гласа „за”

ИЗБРАН

11. Велина Аспарухова Рашкова

391 гласа „за”

ИЗБРАН

12. Николай Стефанов Руневски

406 гласа „за”

ИЗБРАН

13. Чавдар Георгиев Тончев

413 гласа „за”

ИЗБРАН

14. Елка Бойчова Пороминска

325 гласа „за”

ИЗБРАН

15. Константин Петров Димитров

397 гласа „за”

ИЗБРАН

16. Звезделин Емилов Лазаров

287 гласа „за”

ИЗБРАН

17. Мариела Йорданова Стайкова

389 гласа „за”

ИЗБРАН

18. Иван Георгиев Велов

364 гласа „за”

ИЗБРАН

19. Николина Цанкова Цаковска - Цветкова

381 гласа „за”

ИЗБРАН

20. Петър Георгиев Чергаров

411 гласа „за”

ИЗБРАН

21. Любомир Николаев Талев

371 гласа „за”

ИЗБРАН

22. Венелин Славчев Славчев

379 гласа „за”

ИЗБРАН

23. Тодор Илиев Трифонов

385 гласа „за”

ИЗБРАН

24. Александър Василев Хамънов

394 гласа „за”

ИЗБРАН

25. Пейчо Йорданов Пейчев

415 гласа „за”

ИЗБРАН

26. Александър Михайлов Коджабашев

392 гласа „за”

ИЗБРАН

27. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

397 гласа „за”

ИЗБРАН

28. Ирина Василева Начкова

400 гласа „за”

ИЗБРАН

29. Пламен Йорданов Ангелов

411 гласа „за”

ИЗБРАН

30. Юлиан Людмилов Страшимиров

363 гласа „за”

ИЗБРАН

31. Николай Илиев Николов

373 гласа „за”

ИЗБРАН

32. Тодор Филипов Филипов

379 гласа „за”

ИЗБРАН

33. Светозар Стефанов Светозаров

381 гласа „за”

ИЗБРАН

34. Красимира Янкова Господинова - Георгиева

368 гласа „за”

ИЗБРАН

35. Димо Вергил Димов

356 гласа „за”

ИЗБРАН

36. Райна Иванова Аврамова - Еланджиева

308 гласа „за”

ИЗБРАН

37. Веселин Рашков Рашков

369 гласа „за”

ИЗБРАН

38. Хараламби Борисов Анчев

405 гласа „за”

ИЗБРАН

39. Юлиан Милков Ламбовски

368 гласа „за”

ИЗБРАН

40. Петър Емилов Станков

317 гласа „за”

ИЗБРАН

41. Велислав Величков Величков

382 гласа „за”

ИЗБРАН

42. Атанас Иванов Железчев

398 гласа „за”

ИЗБРАН

43. Александър Емилов Кашъмов

384 гласа „за”

ИЗБРАН

44. Тодор Димитров Табаков

359 гласа „за”

ИЗБРАН

45. Кремена Стефанова Бъчварова

369 гласа „за”

ИЗБРАН

46. Лъчезар Йорданов Тодоров

386 гласа „за”

ИЗБРАН

47. Силвия Първанова Любенова

377 гласа „за”

ИЗБРАН

48. Розалина Илиева Иванова

349 гласа „за”

ИЗБРАН

49. Ивайло Богомилов Луканов

360 гласа „за”

ИЗБРАН

50. Кирил Димитров Петров

370 гласа „за”

ИЗБРАН

51. Нина Тодорова Цифудина

358 гласа „за”

ИЗБРАН

52. Александър Райчев Ангелов

327 гласа „за”

ИЗБРАН

53. Вержиния Калинова Дакова

358 гласа „за”

ИЗБРАН

54. Ива Иванова Згурова - Шопова

315 гласа „за”

ИЗБРАН

55. Любомир Колев Денев

389 гласа „за”

ИЗБРАН

56. Ана Борисова Лазарова

380 гласа „за”

ИЗБРАН

57. Евгени Иванов Ойсолов

372 гласа „за”

ИЗБРАН

58. Красимир Иванов Краев

358 гласа „за”

ИЗБРАН

59. Миле Ангелов Милев

383 гласа „за”

ИЗБРАН

60. Мартин Ванев Попов

362 гласа „за”

ИЗБРАН

61. Милена Димитрова Железарова - Беленска

354 гласа „за”

ИЗБРАН

62. Мариана Славчева Митова

296 гласа „за”

ИЗБРАН

63. Десислава Методиева Миразчийска

372 гласа „за”

ИЗБРАН

64. Юлиан Любомиров Дацев

373 гласа „за”

ИЗБРАН

65. Петя Станимирова Колчева

326 гласа „за”

ИЗБРАН

66. Марина Борисова Дикова

349 гласа „за”

ИЗБРАН

67. Анна Василева Гаврилова - Анчева

382 гласа „за”

ИЗБРАН

68. Георги Траянов Лялев

353 гласа „за”

ИЗБРАН

69. Македони Петров Бизов

338 гласа „за”

ИЗБРАН

70. Таня Найденова Иванова - Митова

361 гласа „за”

ИЗБРАН

71. Динко Йорданов Кънчев

394 гласа „за”

ИЗБРАН

72. Антон Борисов Бояджиев

352 гласа „за”

ИЗБРАН

73. Мария Николаева Стефанова

344 гласа „за”

ИЗБРАН

74. Теодор Артуров Божинов

371 гласа „за”

ИЗБРАН

75. Пламен Йорданов Гълъбов

372 гласа „за”

ИЗБРАН

76. Даниела Георгиева Вулева

366 гласа „за”

ИЗБРАН

77. Николай Николов Тодоров

367 гласа „за”

ИЗБРАН

78. Людмил Николов Рангелов

408 гласа „за”

ИЗБРАН

79. Гаврил Стефанов Благоев

288 гласа „за”

ИЗБРАН

80. Елеонора Кирилова Петрова

356 гласа „за”

ИЗБРАН

81. Петър Александров Зафиров

379 гласа „за”

ИЗБРАН

82. Хари Андреев Владимиров

321 гласа „за”

ИЗБРАН

83. Георги Иванов Неделчев

368 гласа „за”

ИЗБРАН

84. Александър Николаев Димов

345 гласа „за”

ИЗБРАН

85. Стоянка Кирилова Витанова

312 гласа „за”

ИЗБРАН

86. Елмира Хайри Исмаил

313 гласа „за”

ИЗБРАН

87. Николай Георгиев Генчев

350 гласа „за”

ИЗБРАН

88. Светлана Иванова Бояджиева

355 гласа „за”

ИЗБРАН

89. Емил Христов Ценов

311 гласа „за”

ИЗБРАН

90. София Николова Разбойникова

332 гласа „за”

ИЗБРАН

91. Валери Иванов Иванов

344 гласа „за”

ИЗБРАН

92. Витан Василев Андреев

347 гласа „за”

ИЗБРАН

93. Маринела Иванова Маринова - Славова

347 гласа „за”

ИЗБРАН

94. Борислав Цветков Боянов

328 гласа „за”

ИЗБРАН

95. Никола Димитров Рангелов

353 гласа „за”

ИЗБРАН

96. Валерий Илиев Ждраков

355 гласа „за”

ИЗБРАН

97. Стоян Тотев Динев

312 гласа „за”

ИЗБРАН

98. Диляна Колева Гитева - Ганчева

364 гласа „за”

ИЗБРАН

99. Емил Григоров Николов

363 гласа „за”

ИЗБРАН

100. Вера Славчова Павлова

338 гласа „за”

ИЗБРАН

101. Росен Йорданов Воденичарски

367 гласа „за”

ИЗБРАН

102. Светозар Георгиев Златанов

352 гласа „за”

ИЗБРАН

103. Атанас Петров Василев

346 гласа „за”

ИЗБРАН

104. Екатерина Атанасова Спасова

337 гласа „за”

ИЗБРАН

105. Орлин Кункин Белов

342 гласа „за”

ИЗБРАН

106. Снежанка Димитрова Оцетова

372 гласа „за”

ИЗБРАН

107. Янко Вакрилов Георгиев

343 гласа „за”

ИЗБРАН

108. Деян Величков Борисов

330 гласа „за”

ИЗБРАН

109. Георги Величков Величков

334 гласа „за”

ИЗБРАН

110. Стефан Христов Ботев

351 гласа „за”

ИЗБРАН

111. Иван Николаев Иванов

331 гласа „за”

ИЗБРАН

112. Николай Стоянов Танков

337 гласа „за”

ИЗБРАН

113. Георги Цветанов Леков

342 гласа „за”

ИЗБРАН

114. Стефан Йорданов Стефанов

327 гласа „за”

ИЗБРАН

115. Людмила Милчева Лозанова

331 гласа „за”

ИЗБРАН

116. Йосиф Давид Герон

345 гласа „за”

ИЗБРАН

117. Володя Нанов Йотов

315 гласа „за”

ИЗБРАН

118. Милена Любенова Георгиева - Табакова

317 гласа „за”

ИЗБРАН

119. Стефан Пенчев Анев

323 гласа „за”

ИЗБРАН

120. Райчин Иванов Пръмов

320 гласа „за”

ИЗБРАН

121. Иван Йовнов Илиев

237 гласа „за”

 

122. Недялка Тошкова Николова

222 гласа „за”

 

123. Кристиян Бориславов Гочев

205 гласа „за”

 

124. Трифон Димитров Балевски

208 гласа „за”

 

125. Максим Райчев Авджийски

137 гласа „за”

 

126. Емануил Любомиров Георгиев

213 гласа „за”

 

127. Николай Аврамов Свинаров

182 гласа „за”

 

128. Петър Кирилов Петров

172 гласа „за”

 

129. Ваня Атанасова Божинова - Иванова

179 гласа „за”

 

130. Снежинка Софрониева Ставрева

188 гласа „за”

 

131. Йордан Георгиев Соколов

184 гласа „за”

 

132. Юлиан Александров Спасов

165 гласа „за”

 

133. Ремзи Дурмуш Осман

149 гласа „за”

 

134. Четин Хюсеин Казак

154 гласа „за”

 

135. Стоянка Панчева Бешкова

167 гласа „за”

 

136. Явор Божилов Нотев

211 гласа „за”

 

137. Красимира Рангелова Иванова

160 гласа „за”

 

138. Пламен Петров Ялнъзов

188 гласа „за”

 

139. Виктор Нейков Михайлов

170 гласа „за”

 

140. Траян Константинов Конов

181 гласа „за”

 

141. Златина Христова Георгиева

177 гласа „за”

 

142. Стефан Петров Фиков

150 гласа „за”

 

143. Константин Начов Симеонов

158 гласа „за”

 

144. Наталия Любенова Ценова

203 гласа „за”

 

145. Пламен Иванов Гинов

170 гласа „за”

 

146. Румен Николов Гарчев

178 гласа „за”

 

147. Николай Асенов Илиев

167 гласа „за”

 

148. Маргарита Рангелова Козалиева

174 гласа „за”

 

149. Милчо Йорданов Бенгарски

177 гласа „за”

 

150. Емануил Николов Йорданов

190 гласа „за”

 

151. Здравко Миланов Миланов

156 гласа „за”

 

152. Снежанка Ангелова Раденовска

167 гласа „за”

 

153. Петя Борисова Шопова

161 гласа „за”

 

154. Младен Петров Червеняков

169 гласа „за”

 

155. Илонка Николова Иванчева - Райчинова

155 гласа „за”

 

156. Георги Митев Сандулов

157 гласа „за”

 

157. Милка Колева Георгиева

149 гласа „за”

 

158. Тотка Тончева Янева

157 гласа „за”

 

159. Георги Николов Ценков

169 гласа „за”

 

160. Димитър Малчев Димитров

155 гласа „за”

 

161. Диана Колева Зулчева

174 гласа „за”

 

162. Даниел Василев Вълчев

179 гласа „за”

 

163. Константин Захариев Дечев

157 гласа „за”

 

164. Апостол Георгиев Вълков

160 гласа „за”

 

165. Росен Иванов Чобанов

162 гласа „за”

 

166. Деню Господинов Гогов

147 гласа „за”

 

167. Елизавета Георгиева Караджова

160 гласа „за”

 

168. Емилия Николова Павлова

169 гласа „за”

 

169. Кирил Димитров Палазов

161 гласа „за”

 

170. Ирина Тодорова Игнатова

158 гласа „за”

 

171. Мая Георгиева Ценкова

183 гласа „за”

 

172. Витали Богданов Хамбарджаев

153 гласа „за”

 

173. Люба Любомирова Паунова

165 гласа „за”

 

174. Мирела Емилова Станкова

157 гласа „за”

 

175. Илияна Владиславова Вълчанова

147 гласа „за”

 

176. Нели Колева Арабаджиева

170 гласа „за”

 

177. Благородна Константинова Илиева

149 гласа „за”

 

178. Юлия Василева Куцарова

154 гласа „за”

 

179. Росен Андреев Карадимов

157 гласа „за”

 

180. Ивайло Софрониев Ставрев

171 гласа „за”

 

181. Силвия Илиева Бочукова - Спасова

148 гласа „за”

 

182. Пламен Христов Пенчев

142 гласа „за”

 

183. Цветан Благоев Джигански

143 гласа „за”

 

184. Марен Игнатов Москов

150 гласа „за”

 

185. Сета Хампарцум Меджелян

162 гласа „за”

 

186. Георги Георгиев Ценев

153 гласа „за”

 

187. Анастасия Георгиева Вукадинова

150 гласа „за”

 

188. Милена Богданова Манджукова

145 гласа „за”

 

189. Петя Петрова Костова

147 гласа „за”

 

190. Надежда Борисова Ковачева

148 гласа „за”

 

191. Стефан Костадинов Иванов

152 гласа „за”

 

192. Менко Петров Менков

159 гласа „за”

 

193. Георги Тодоров Гатев

201 гласа „за”

 

194. Александър Велизаров Спасов

155 гласа „за”

 

195. Георги Георгиев Димитров

145 гласа „за”

 

196. Любомир Цветанов Цеков

154 гласа „за”

 

197. Нели Георгиева Ташева

159 гласа „за”

 

198. Пламен Александров Панайотов

159 гласа „за”

 

199. Анна Василева Гоцева

177 гласа „за”

 

200. Велика Димитрова Андонова

150 гласа „за”

 

201. Теодора Александрова Попова

148 гласа „за”

 

202. Дочка Спиридонова Хрусанова

204 гласа „за”

 

203. Юлия Савева Стоянова

149 гласа „за”

 

204. Валентин Николов Милтенов

148 гласа „за”

 

205. Стоян Митев Кръстев

153 гласа „за”

 

206. Сийка Димитрова Анадолиева

137 гласа „за”

 

207. Милена Илиева Илиева

143 гласа „за”

 

208. Георги Асенов Станчев

144 гласа „за”

 

209. Яким Михайлов Стоянов

138 гласа „за”

 

210. Боряна Благомирова Евгениева

134 гласа „за”

 

211. Ивайло Иванов Дерменджиев

167 гласа „за”

 

212. Снежина Илиева Спасова

145 гласа „за”

 

213. Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова

138 гласа „за”

 

214. Христо Петров Христов

152 гласа „за”

 

215. Марина Иванова Маврова

28 гласа „за”

 

216. Марияна Иванова Николова

9 гласа „за”

 

217. Владимир Георгиев Пенев

12 гласа „за”

 

218. Снежанка Желева Иванова

12 гласа „за”

 

219. Розалина Димова Апостолова

31 гласа „за”

 

220. Йонка Георгиев Цонева - Темелкова

33 гласа „за”

 

221. Мария Веселинова Мусорлиева

186 гласа „за”

 

222. Румяна Моева Радкова

232 гласа „за”

 

223. Ели Иванова Христова

241 гласа „за”

 

224. Росен Томов Христов

238 гласа „за”

 

225. Павлин Колев Колев

222 гласа „за”

 

226. Георги Николов Атанасов

239 гласа „за”

 

227. Даниела Стефанова Доковска

305 гласа „за”

ИЗБРАН

228. Гроздан Добрев Добрев

222 гласа „за”

 

229. Ралица Босилкова Негенцова

357 гласа „за”

ИЗБРАН

230. Радослав Ганчев Ганев

229 гласа „за”

 

231. Огнян Антонов Станков

190 гласа „за”

 

232. Мигуела Любомирова Григорова

212 гласа „за”

 

233. Александър Андреев Андреев

222 гласа „за”

 

234. Йордан Кирилов Школагерски

214 гласа „за”

 

235. Ина Николаева Лулчева

278 гласа „за”

 

236. Валентин Габриел Бенатов

279 гласа „за”

 

237. Петър Стоянов Божков

245 гласа „за”

 

238. Дора Славеева Лялева

186 гласа „за”

 

239. Димитър Петров Долапчиев

181 гласа „за”

 

240. Теодора Георгиева Милушева

187 гласа „за”

 

241. Юлиан Йорданов Станков

185 гласа „за”

 

242. Цено Христов Стоянов

334 гласа „за”

ИЗБРАН

243. Чавдар Петров Пенков

326 гласа „за”

ИЗБРАН

244. Ради Стефанов Тодоров

306 гласа „за”

ИЗБРАН

245. Маргарита Александрова Бояджиева

257 гласа „за”

 

246. Александър Валентинов Гонев

186 гласа „за”

 

247. Светлана Илиева Байчева

239 гласа „за”

 

248. Мариета Венелинова Кожухарова

185 гласа „за”

 

249. Валентина Драйчева Бакалова

187 гласа „за”

 

250. Людмил Георгиев Дамянов

180 гласа „за”

 

251. Светла Крумова Бамбалска

245 гласа „за”

 

252. Валерия Иванова Браткова

186 гласа „за”

 

253. Виктор Менто Толедо

183 гласа „за”

 

254. Наташа Кирилова Тачева

184 гласа „за”

 

255. Рая Лъчезарова Караджова

195 гласа „за”

 

256. Мирена Христофорова Пенчева

201 гласа „за”

 

257. Августина Александрова Доспевска

210 гласа „за”

 

258. Весела Симеонова Савова

180 гласа „за”

 

259. Стоян Красимиров Кожухаров

181 гласа „за”

 

260. Румяна Кирилова Сидерова

267 гласа „за”

 

261. Вася Тодорова Илиева

251 гласа „за”

 

262. Валентин Стефанов Брайков

264 гласа „за”

 

263. Цветана Иванова Чуклева - Недялкова

248 гласа „за”

 

264. Димитринка Стефанова Герганова

220 гласа „за”

 

265. Добринка Георгиева Гърневска

244 гласа „за”

 

266. Йоанна Димитрова Знеполска

193 гласа „за”

 

267. Соня Стоянова Иванова

187 гласа „за”

 

268. Бойко Цветков Ботев

223 гласа „за”

 

269. Нина Николова Седефова

234 гласа „за”

 

270. Елена Михаилова Карадиамандиева - Иванова

197 гласа „за”

 

271. Кина Стоянова Чутуркова

253 гласа „за”

 

272. Силвия Стоева Цветкова

199 гласа „за”

 

273. Ненка Иванова Иванова

184 гласа „за”

 

274. Олга Павлова Николова - Крашевска

249 гласа „за”

 

275. Владимир Дочев Кинкин

200 гласа „за”

 

276. Стефан Цветков Павлов

186 гласа „за”

 

277. Йордан Димитров Киров

186 гласа „за”

 

278. Ирина Михайлова Молерова

204 гласа „за”

 

279. София Иванова Кашлакева - Андреева

177 гласа „за”

 

280. Стоян Андреев Андреев

179 гласа „за”

 

281. Десислава Станимирова Георгиева

179 гласа „за”

 

282. Теодор Димитров Тодоров

177 гласа „за”

 

283. Виктор Трифонов Тодоров

174 гласа „за”

 

284. Мария Милкова Соколова

176 гласа „за”

 

285. Пламена Николаева Петрова

175 гласа „за”

 

286. Веселин Борисов Черкезов

182 гласа „за”

 

287. Денка Господинова Пенева

180 гласа „за”

 

288. Лилия Петрова Борисова

180 гласа „за”

 

289. Мариета Стойнова Караджова

176 гласа „за”

 

290. Ганчо Статев Ганев

180 гласа „за”

 

291. Милена Валентинова Калчева

178 гласа „за”

 

292. Даря Стоева Пенкова

200 гласа „за”

 

293. Маргарита Блажева Сълова

203 гласа „за”

 

294. Татяна Иванова Лихарска - Велкова

202 гласа „за”

 

295. Георги Иванов Митов

188 гласа „за”

 

296. Калина Савова Славкова

183 гласа „за”

 

297. Траян Марков Марковски

230 гласа „за”

 

298. Сашо Пенов Георгиев

175 гласа „за”

 

299. Ценимир Братоев Братоев

188 гласа „за”

 

300. Евгения Веселинова Дашина

205 гласа „за”

 

301. Андрей Митков Делчев

189 гласа „за”

 

302. Валя Симеонова Гигова

187 гласа „за”

 

303. Вишана Владиславова Молерова

207 гласа „за”

 

304. Георги Георгиев Минчев

181 гласа „за”

 

305. Мария Николова Карадиамандиева

209 гласа „за”

 

306. Димитрина Ангелова Димитрова

190 гласа „за”

 

307. Михаил Тодоров Карадиамандиев

192 гласа „за”

 

308. Нели Любомирова Виодорова

195 гласа „за”

 

309. Йорданка Чанкова Вандова

243 гласа „за”

 

310. Михаил Иванов Бояджиев

183 гласа „за”

 

311. Ваня Траянова Стоянова

196 гласа „за”

 

312. Златка Стефанова Динева

185 гласа „за”

 

313. Никола Георгиев Атанасов

190 гласа „за”

 

314. Весела Николова Станчева - Минчева

177 гласа „за”

 

315. Таня Андонова Дишлиева

198 гласа „за”

 

316. Илиана Георгиева Червенякова

180 гласа „за”

 

317. Венцислав Цветанов Дудоленски

200 гласа „за”

 

318. Емил Николов Карамфилов

195 гласа „за”

 

319. Георгица Петкова Петкова

39 гласа „за”

 

320. Станислав Кръстев Костов

37 гласа „за”

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

 

                                                                        Председател на ИК: "П"

 

                                                                        Членове на ИК:       1. "П"

                                                                                                       2. "П"

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020