Home САК Органи на САК Общо събрание Решение на Избирателна комисия от избори произведени на 27.01.2013 г.

Решение на Избирателна комисия от избори произведени на 27.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ

на Избирателна комисия

за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, произведени на 27.01.2013 г.

           

 

Днес, 27.01.2013 г., в 23.55 часа Избирателна комисия (ИК), в състав:   

                        Председател: Елиза Николаева Николова

                        Членове:         1. Михаил Божидаров Николов

                                                2. Силви Тошков Гаврилов

На основание чл.106 от закона за адвокатурата (ЗА) и протокола на ИК за отчитане резултатите от гласуването за делегати на САК за общото събрание на адвокатите от страната на избори, проведени на 27.01.2013г. съгласно публикуваната в ДВ бр.95/12 покана, данните от протоколите на избирателните бюра и протокала на ИК за избори за излъчване на делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната от 27.01.2013 г.

 

РЕШИ:

 

1. За делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите в страната при условията на чл.99 ал.1 от ЗА се избира 1 (един) адвокат, както следва:

1.Петър Иванов Китанов с 434 гласа „за”.

 

2. На основание чл.108 от ЗА насрочва допълнителен избор за делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите в страната на 3 (трети) февруари 2013г. с място на провеждане: гр.София, сграда Търговски дом, бул. Витоша 1а, ет.3 и час на провеждане: от 9ч. до 17ч.

 

3. Допълнителният избор ще се проведе за 125 (сто двадесет и пет) делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната.

 

4. Допуска до участие в допълнителен избор за делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите в страната:

 

1.

Марио Унчов Топчийски

2.

Стоян Митев Желев

3.

Владимир Радославов Дончев

4.

Албена Василева Пенова

5.

Ивайло Димитров Данов

6.

Христо Иванов Христов

7.

Венелин Николов Гачев

8.

Таня Панайотова Градинарова

9.

Владислав Александров Янев

10.

Георги Ламбрев Бакалов

11.

Велина Аспарухова Рашкова

12.

Николай Стефанов Руневски

13.

Чавдар Георгиев Тончев

14.

Елка Бойчова Пороминска

15.

Константин Петров Димитров

16.

Звезделин Емилов Лазаров

17.

Мариела Йорданова Стайкова

18.

Иван Георгиев Велов

19.

Николина Цанкова Цаковска - Цветкова

20.

Петър Георгиев Чергаров

21.

Любомир Николаев Талев

22.

Венелин Славчев Славчев

23.

Тодор Илиев Трифонов

24.

Александър Василев Хамънов

25.

Пейчо Йорданов Пейчев

26.

Александър Михайлов Коджабашев

27.

Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

28.

Ирина Василева Начкова

29.

Пламен Йорданов Ангелов

30.

Юлиан Людмилов Страшимиров

31.

Николай Илиев Николов

32.

Тодор Филипов Филипов

33.

Светозар Стефанов Светозаров

34.

Красимира Янкова Господинова - Георгиева

35.

Димо Вергил Димов

36.

Райна Иванова Аврамова - Еланджиева

37.

Веселин Рашков Рашков

38.

Хараламби Борисов Анчев

39.

Юлиан Милков Ламбовски

40.

Петър Емилов Станков

41.

Велислав Величков Величков

42.

Атанас Иванов Железчев

43.

Александър Емилов Кашъмов

44.

Тодор Димитров Табаков

45.

Кремена Стефанова Бъчварова

46.

Лъчезар Йорданов Тодоров

47.

Силвия Първанова Любенова

48.

Разалина Илиева Иванова

49.

Ивайло Богомилов Луканов

50.

Кирил Димитров Петров

51.

Нина Тодорова Цифудина

52.

Александър Райчев Ангелов

53.

Вержиния Калинова Дакова

54.

Ива Иванова Згурова - Шопова

55.

Любомир Колев Денев

56.

Ана Борисова Лазарова

57.

Евгени Иванов Ойсолов

58.

Красимир Иванов Краев

59.

Миле Ангелов Милев

60.

Мартин Ванев Попов

61.

Милена Димитрова Железарова - Беленска

62.

Мариана Славчева Митова

63.

Десислава Методиева Миразчийска

64.

Юлиан Любомиров Дацев

65.

Петя Станимирова Колчева

66.

Марина Борисова Дикова

67.

Анна Василева Гаврилова - Анчева

68.

Георги Траянов Лялев

69.

Македони Петров Бизов

70.

Таня Найденова Иванова - Митова

71.

Динко Йорданов Кънчев

72.

Антон Борисов Бояджиев

73.

Мария Николаева Стефанова

74.

Теодор Артуров Божинов

75.

Пламен Йорданов Гълъбов

76.

Даниела Георгиева Вулева

77.

Николай Николов Тодоров

78.

Людмил Николов Рангелов

79.

Гаврил Стефанов Благоев

80.

Елеонора Кирилова Петрова

81.

Петър Александров Зафиров

82.

Хари Андреев Владимиров

83.

Георги Иванов Неделчев

84.

Александър Николаев Димов

85.

Стоянка Кирилова Витанова

86.

Елмира Хайри Исмаил

87.

Николай Георгиев Генчев

88.

Светлана Иванова Бояджиева

89.

Емил Христов Ценов

90.

София Николова Разбойникова

91.

Валери Иванов Иванов

92.

Витан Василев Андреев

93.

Маринела Иванова Маринова - Славова

94.

Борислав Цветков Боянов

95.

Никола Димитров Рангелов

96.

Валерий Илиев Ждраков

97.

Стоян Тотев Динев

98.

Диляна Колева Гитева - Ганчева

99.

Емил Григоров Николов

100.

Вера Славчова Павлова

101.

Росен Йорданов Воденичарски

102.

Светозар Георгиев Златанов

103.

Атанас Петров Василев

104.

Екатерина Атанасова Спасова

105.

Орлин Кункин Белов

106.

Снежанка Димитрова Оцетова

107.

Янко Вакрилов Георгиев

108.

Деян Величков Борисов

109.

Георги Величков Величков

110.

Стефан Христов Ботев

111.

Иван Николаев Иванов

112.

Николай Стоянов Танков

113.

Георги Цветанов Леков

114.

Стефан Йорданов Стефанов

115.

Людмила Милчева Лозанова

116.

Йосиф Давид Герон

117.

Володя Нанов Йотов

118.

Милена Любенова Георгиева - Табакова

119.

Стефан Пенчев Анев

120.

Райчин Иванов Пръмов

121.

Иван Йовнов Илиев

122.

Недялка Тошкова Николова

123.

Кристиян Бориславов Гочев

124.

Трифон Димитров Балевски

125.

Максим Райчев Авджийски

126.

Емануил Любомиров Георгиев

127.

Николай Аврамов Свинаров

128.

Петър Кирилов Петров

129.

Ваня Атанасова Божинова - Иванова

130.

Снежинка Софрониева Ставрева

131.

Йордан Георгиев Соколов

132.

Юлиан Александров Спасов

133.

Ремзи Дурмуш Осман

134.

Четин Хюсеин Казак

135.

Стоянка Панчева Бешкова

136.

Явор Божилов Нотев

137.

Красимира Рангелова Иванова

138.

Пламен Петров Ялнъзов

139.

Виктор Нейков Михайлов

140.

Траян Константинов Конов

141.

Златина Христова Георгиева

142.

Стефан Петров Фиков

143.

Константин Начов Симеонов

144.

Наталия Любенова Ценова

145.

Пламен Иванов Гинов

146.

Румен Николов Гарчев

147.

Николай Асенов Илиев

148.

Маргарита Рангелова Козалиева

149.

Милчо Йорданов Бенгарски

150.

Емануил Николов Йорданов

151.

Здравко Миланов Миланов

152.

Снежанка Ангелова Раденовска

153.

Петя Борисова Шопова

154.

Младен Петров Червеняков

155.

Илонка Николова Иванчева - Райчинова

156.

Георги Митев Сандулов

157.

Милка Колева Георгиева

158.

Тотка Тончева Янева

159.

Георги Николов Ценков

160.

Димитър Малчев Димитров

161.

Диана Колева Зулчева

162.

Даниел Василев Вълчев

163.

Константин Захариев Дечев

164.

Апостол Георгиев Вълков

165.

Росен Иванов Чобанов

166.

Деню Господинов Гогов

167.

Елизавета Георгиева Караджова

168.

Емилия Николова Павлова

169.

Кирил Димитров Палазов

170.

Ирина Тодорова Игнатова

171.

Мая Георгиева Ценкова

172.

Витали Богданов Хамбарджаев

173.

Люба Любомирова Паунова

174.

Мирела Емилова Станкова

175.

Илияна Владиславова Вълчанова

176.

Нели Колева Арабаджиева

177.

Благородна Константинова Илиева

178.

Юлия Василева Куцарова

179.

Росен Андреев Карадимов

180.

Ивайло Софрониев Ставрев

181.

Силвия Илиева Бочукова - Спасова

182.

Пламен Христов Пенчев

183.

Цветан Благоев Джигански

184.

Марен Игнатов Москов

185.

Сета Хампарцум Меджелян

186.

Георги Георгиев Ценев

187.

Анастасия Георгиева Вукадинова

188.

Милена Богданова Манджукова

189.

Петя Петрова Костова

190.

Надежда Борисова Ковачева

191.

Стефан Костадинов Иванов

192.

Менко Петров Менков

193.

Георги Тодоров Гатев

194.

Александър Велизаров Спасов

195.

Георги Георгиев Димитров

196.

Любомир Цветанов Цеков

197.

Нели Георгиева Ташева

198.

Пламен Александров Панайотов

199.

Анна Василева Гоцева

200.

Велика Димитрова Андонова

201.

Теодора Александрова Попова

202.

Дочка Спиридонова Хрусанова

203.

Юлия Савева Стоянова

204.

Валентин Николов Милтенов

205.

Стоян Митев Кръстев

206.

Сийка Димитрова Анадолиева

207.

Милена Илиева Илиева

208.

Георги Асенов Станчев

209.

Яким Михайлов Стоянов

210.

Боряна Благомирова Евгениева

211.

Ивайло Иванов Дерменджиев

212.

Снежина Илиева Спасова

213.

Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова

214.

Христо Петров Христов

215.

Марина Иванова Маврова

216.

Марияна Иванова Николова

217.

Владимир Георгиев Пенев

218.

Снежанка Желева Иванова

219.

Розалина Димова Апостолова

220.

Йонка Георгиев Цонева - Темелкова

221.

Мария Веселинова Мусорлиева

222.

Румяна Моева Радкова

223.

Ели Иванова Христова

224.

Росен Томов Христов

225.

Павлин Колев Колев

226.

Георги Николов Атанасов

227.

Даниела Стефанова Доковска

228.

Гроздан Добрев Добрев

229.

Ралица Босилкова Негенцова

230.

Радослав Ганчев Ганев

231.

Огнян Антонов Станков

232.

Мигуела Любомирова Григорова

233.

Александър Андреев Андреев

234.

Йордан Кирилов Школагерски

235.

Ина Николаева Лулчева

236.

Валентин Габриел Бенатов

237.

Петър Стоянов Божков

238.

Дора Славеева Лялева

239.

Димитър Петров Долапчиев

240.

Теодора Георгиева Милушева

241.

Юлиан Йорданов Станков

242.

Цено Христов Стоянов

243.

Чавдар Петров Пенков

244.

Ради Стефанов Тодоров

245.

Маргарита Александрова Бояджиева

246.

Александър Валентинов Гонев

247.

Светлана Илиева Байчева

248.

Мариета Венелинова Кожухарова

249.

Валентина Драйчева Бакалова

250.

Людмил Георгиев Дамянов

251.

Светла Крумова Бамбалска

252.

Валерия Иванова Браткова

253.

Виктор Менто Толедо

254.

Наташа Кирилова Тачева

255.

Рая Лъчезарова Караджова

256.

Мирена Христофорова Пенчева

257.

Августина Александрова Доспевска

258.

Весела Симеонова Савова

259.

Стоян Красимиров Кожухаров

260.

Румяна Кирилова Сидерова

261.

Вася Тодорова Илиева

262.

Валентин Стефанов Брайков

263.

Цветана Иванова Чуклева - Недялкова

264.

Димитринка Стефанова Герганова

265.

Добринка Георгиева Гърневска

266.

Йоанна Димитрова Знеполска

267.

Соня Стоянова Иванова

268.

Бойко Цветков Ботев

269.

Нина Николова Седефова

270.

Елена Михаилова Карадиамандиева - Иванова

271.

Кина Стоянова Чутуркова

272.

Силвия Стоева Цветкова

273.

Ненка Иванова Иванова

274.

Олга Павлова Николова - Крашевска

275.

Владимир Дочев Кинкин

276.

Стефан Цветков Павлов

277.

Йордан Димитров Киров

278.

Ирина Михайлова Молерова

279.

София Иванова Кашлакева - Андреева

280.

Стоян Андреев Андреев

281.

Десислава Станимирова Георгиева

282.

Теодор Димитров Тодоров

283.

Виктор Трифонов Тодоров

284.

Мария Милкова Соколова

285.

Пламена Николаева Петрова

286.

Веселин Борисов Черкезов

287.

Денка Господинова Пенева

288.

Лилия Петрова Борисова

289.

Мариета Стойнова Караджова

290.

Ганчо Статев Ганев

291.

Милена Валентинова Калчева

292.

Даря Стоева Пенкова

293.

Маргарита Блажева Сълова

294.

Татяна Иванова Лихарска - Велкова

295.

Георги Иванов Митов

296.

Калина Савова Славкова

297.

Траян Марков Марковски

298.

Сашо Пенов Георгиев

299.

Ценимир Братоев Братоев

300.

Евгения Веселинова Дашина

301.

Андрей Митков Делчев

302.

Валя Симеонова Гигова

303.

Вишана Владиславова Молерова

304.

Георги Георгиев Минчев

305.

Мария Николова Карадиамандиева

306.

Димитрина Ангелова Димитрова

307.

Михаил Тодоров Карадиамандиев

308.

Нели Любомирова Виодорова

309.

Йорданка Чанкова Вандова

310.

Михаил Иванов Бояджиев

311.

Ваня Траянова Стоянова

312.

Златка Стефанова Динева

313.

Никола Георгиев Атанасов

314.

Весела Николова Станчева - Минчева

315.

Таня Андонова Дишлиева

316.

Илиана Георгиева Червенякова

317.

Венцислав Цветанов Дудоленски

318.

Емил Николов Карамфилов

319.

Георгица Петкова Петкова

320.

Станислав Кръстев Костов

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в сроковете по чл.106 ал.4 от ЗА.

 

                                                                       

Председател на ИК: П

 

                                                                        Членове на ИК:          1. П

                                                                                                              

                                                                                                               2. П

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020