Home САК Органи на САК Общо събрание Протокол на Избирателна комисия от избори произведени на 27.01.2013 г.

Протокол на Избирателна комисия от избори произведени на 27.01.2013 г.

ПРОТОКОЛ

на Избирателна комисия

за избори за излъчване на делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната, произведени на 27.01.2013 г.

 

Днес, 27.01.2013 г., в 23:51 часа Избирателна комисия, в състав:         

                                    Председател: Елиза Николаева Николова

                                    Членове:         1. Михаил Божидаров Николов

                                                            2. Силви Тошков Гаврилов

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната.

 

При отварянето на избирателните кутии в избирателните бюра присъстваха избраните от ОС неангажирани с изборния процес адвокати:

1.Марияна Тодорова Силяновска

2.Никола Николов Касабов

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

1.Брой на избирателните бюра         13

2.Брой на ИБ представили протоколи от проведения избор 13

3.Брой адвокати според избирателния списък:                      5021

4.Брой гласували адвокати според подписите в списъка:    763

5.Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:          306

6.Брой на пълномощните:                                                

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

 

Резултати от избора за делегати от САК

 

-          Брой намерени пликове:           763

-          Брой недействителни гласове: 11

-          Брой действителни гласове:     752

Разпределение на гласовете по кандидати:

 

1. Петър Иванов Китанов

434 гласа „за”

Избран

2. Марио Унчов Топчийски

349 гласа „за”

 

3. Стоян Митев Желев

327 гласа „за”

 

4. Владимир Радославов Дончев

349 гласа „за”

 

5. Албена Василева Пенова

340 гласа „за”

 

6. Ивайло Димитров Данов

331 гласа „за”

 

7. Христо Иванов Христов

317 гласа „за”

 

8. Венелин Николов Гачев

322 гласа „за”

 

9. Таня Панайотова Градинарова

332 гласа „за”

 

10. Владислав Александров Янев

321 гласа „за”

 

11. Георги Ламбрев Бакалов

311 гласа „за”

 

12. Велина Аспарухова Рашкова

293 гласа „за”

 

13. Николай Стефанов Руневски

290 гласа „за”

 

14. Чавдар Георгиев Тончев

305 гласа „за”

 

15. Елка Бойчова Пороминска

274 гласа „за”

 

16. Константин Петров Димитров

315 гласа „за”

 

17. Звезделин Емилов Лазаров

271 гласа „за”

 

18. Мариела Йорданова Стайкова

297 гласа „за”

 

19. Иван Георгиев Велов

278 гласа „за”

 

20. Николина Цанкова Цаковска - Цветкова

285 гласа „за”

 

21. Петър Георгиев Чергаров

304 гласа „за”

 

22. Любомир Николаев Талев

286 гласа „за”

 

23. Венелин Славчев Славчев

285 гласа „за”

 

24. Тодор Илиев Трифонов

289 гласа „за”

 

25. Александър Василев Хамънов

302 гласа „за”

 

26. Пейчо Йорданов Пейчев

320 гласа „за”

 

27. Александър Михайлов Коджабашев

301 гласа „за”

 

28. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

329 гласа „за”

 

29. Ирина Василева Начкова

340 гласа „за”

 

30. Пламен Йорданов Ангелов

307 гласа „за”

 

31. Юлиан Людмилов Страшимиров

278 гласа „за”

 

32. Николай Илиев Николов

285 гласа „за”

 

33. Тодор Филипов Филипов

316 гласа „за”

 

34. Светозар Стефанов Светозаров

287 гласа „за”

 

35. Красимира Янкова Господинова - Георгиева

282 гласа „за”

 

36. Димо Вергил Димов

322 гласа „за”

 

37. Райна Иванова Аврамова - Еланджиева

270 гласа „за”

 

38. Веселин Рашков Рашков

280 гласа „за”

 

39. Хараламби Борисов Анчев

344 гласа „за”

 

40. Юлиан Милков Ламбовски

284 гласа „за”

 

41. Петър Емилов Станков

301 гласа „за”

 

42. Велислав Величков Величков

295 гласа „за”

 

43. Атанас Иванов Железчев

322 гласа „за”

 

44. Александър Емилов Кашъмов

319 гласа „за”

 

45. Тодор Димитров Табаков

319 гласа „за”

 

46. Кремена Стефанова Бъчварова

289 гласа „за”

 

47. Лъчезар Йорданов Тодоров

330 гласа „за”

 

48. Силвия Първанова Любенова

282 гласа „за”

 

49. Разалина Илиева Иванова

312 гласа „за”

 

50. Ивайло Богомилов Луканов

273 гласа „за”

 

51. Кирил Димитров Петров

279 гласа „за”

 

52. Нина Тодорова Цифудина

276 гласа „за”

 

53. Александър Райчев Ангелов

272 гласа „за”

 

54. Вержиния Калинова Дакова

279 гласа „за”

 

55. Ива Иванова Згурова - Шопова

282 гласа „за”

 

56. Любомир Колев Денев

315 гласа „за”

 

57. Ана Борисова Лазарова

270 гласа „за”

 

58. Евгени Иванов Ойсолов

280 гласа „за”

 

59. Красимир Иванов Краев

277 гласа „за”

 

60. Миле Ангелов Милев

296 гласа „за”

 

61. Мартин Ванев Попов

263 гласа „за”

 

62. Милена Димитрова Железарова - Беленска

269 гласа „за”

 

63. Мариана Славчева Митова

266 гласа „за”

 

64. Десислава Методиева Миразчийска

278 гласа „за”

 

65. Юлиан Любомиров Дацев

262 гласа „за”

 

66. Петя Станимирова Колчева

284 гласа „за”

 

67. Марина Борисова Дикова

268 гласа „за”

 

68. Анна Василева Гаврилова - Анчева

304 гласа „за”

 

69. Георги Траянов Лялев

261 гласа „за”

 

70. Македони Петров Бизов

316 гласа „за”

 

71. Таня Найденова Иванова - Митова

260 гласа „за”

 

72. Динко Йорданов Кънчев

276 гласа „за”

 

73. Антон Борисов Бояджиев

247 гласа „за”

 

74. Мария Николаева Стефанова

249 гласа „за”

 

75. Теодор Артуров Божинов

262 гласа „за”

 

76. Пламен Йорданов Гълъбов

254 гласа „за”

 

77. Даниела Георгиева Вулева

266 гласа „за”

 

78. Николай Николов Тодоров

259 гласа „за”

 

79. Людмил Николов Рангелов

319 гласа „за”

 

80. Гаврил Стефанов Благоев

223 гласа „за”

 

81. Елеонора Кирилова Петрова

254 гласа „за”

 

82. Петър Александров Зафиров

292 гласа „за”

 

83. Хари Андреев Владимиров

283 гласа „за”

 

84. Георги Иванов Неделчев

260 гласа „за”

 

85. Александър Николаев Димов

236 гласа „за”

 

86. Стоянка Кирилова Витанова

261 гласа „за”

 

87. Елмира Хайри Исмаил

228 гласа „за”

 

88. Николай Георгиев Генчев

245 гласа „за”

 

89. Светлана Иванова Бояджиева

246 гласа „за”

 

90. Емил Христов Ценов

266 гласа „за”

 

91. София Николова Разбойникова

270 гласа „за”

 

92. Валери Иванов Иванов

246 гласа „за”

 

93. Витан Василев Андреев

255 гласа „за”

 

94. Маринела Иванова Маринова - Славова

249 гласа „за”

 

95. Борислав Цветков Боянов

293 гласа „за”

 

96. Никола Димитров Рангелов

264 гласа „за”

 

97. Валерий Илиев Ждраков

263 гласа „за”

 

98. Стоян Тотев Динев

263 гласа „за”

 

99. Диляна Колева Гитева - Ганчева

268 гласа „за”

 

100. Емил Григоров Николов

261 гласа „за”

 

101. Вера Славчова Павлова

261 гласа „за”

 

102. Росен Йорданов Воденичарски

280 гласа „за”

 

103. Светозар Георгиев Златанов

267 гласа „за”

 

104. Атанас Петров Василев

267 гласа „за”

 

105. Екатерина Атанасова Спасова

279 гласа „за”

 

106. Орлин Кункин Белов

268 гласа „за”

 

107. Снежанка Димитрова Оцетова

281 гласа „за”

 

108. Янко Вакрилов Георгиев

278 гласа „за”

 

109. Деян Величков Борисов

264 гласа „за”

 

110. Георги Величков Величков

272 гласа „за”

 

111. Стефан Христов Ботев

343 гласа „за”

 

112. Иван Николаев Иванов

264 гласа „за”

 

113. Николай Стоянов Танков

269 гласа „за”

 

114. Георги Цветанов Леков

264 гласа „за”

 

115. Стефан Йорданов Стефанов

246 гласа „за”

 

116. Людмила Милчева Лозанова

261 гласа „за”

 

117. Йосиф Давид Герон

275 гласа „за”

 

118. Володя Нанов Йотов

263 гласа „за”

 

119. Милена Любенова Георгиева - Табакова

279 гласа „за”

 

120. Стефан Пенчев Анев

275 гласа „за”

 

121. Райчин Иванов Пръмов

260 гласа „за”

 

122. Иван Йовнов Илиев

225 гласа „за”

 

123. Недялка Тошкова Николова

205 гласа „за”

 

124. Кристиян Бориславов Гочев

195 гласа „за”

 

125. Трифон Димитров Балевски

208 гласа „за”

 

126. Максим Райчев Авджийски

130 гласа „за”

 

127. Емануил Любомиров Георгиев

240 гласа „за”

 

128. Николай Аврамов Свинаров

223 гласа „за”

 

129. Петър Кирилов Петров

201 гласа „за”

 

130. Ваня Атанасова Божинова - Иванова

207 гласа „за”

 

131. Снежинка Софрониева Ставрева

205 гласа „за”

 

132. Йордан Георгиев Соколов

212 гласа „за”

 

133. Юлиан Александров Спасов

191 гласа „за”

 

134. Ремзи Дурмуш Осман

162 гласа „за”

 

135. Четин Хюсеин Казак

169 гласа „за”

 

136. Стоянка Панчева Бешкова

198 гласа „за”

 

137. Явор Божилов Нотев

259 гласа „за”

 

138. Красимира Рангелова Иванова

185 гласа „за”

 

139. Пламен Петров Ялнъзов

239 гласа „за”

 

140. Виктор Нейков Михайлов

202 гласа „за”

 

141. Траян Константинов Конов

222 гласа „за”

 

142. Златина Христова Георгиева

209 гласа „за”

 

143. Стефан Петров Фиков

167 гласа „за”

 

144. Константин Начов Симеонов

194 гласа „за”

 

145. Наталия Любенова Ценова

233 гласа „за”

 

146. Пламен Иванов Гинов

185 гласа „за”

 

147. Румен Николов Гарчев

223 гласа „за”

 

148. Николай Асенов Илиев

201 гласа „за”

 

149. Маргарита Рангелова Козалиева

200 гласа „за”

 

150. Милчо Йорданов Бенгарски

224 гласа „за”

 

151. Емануил Николов Йорданов

220 гласа „за”

 

152. Здравко Миланов Миланов

195 гласа „за”

 

153. Снежанка Ангелова Раденовска

196 гласа „за”

 

154. Петя Борисова Шопова

195 гласа „за”

 

155. Младен Петров Червеняков

194 гласа „за”

 

156. Илонка Николова Иванчева - Райчинова

173 гласа „за”

 

157. Георги Митев Сандулов

197 гласа „за”

 

158. Милка Колева Георгиева

178 гласа „за”

 

159. Тотка Тончева Янева

179 гласа „за”

 

160. Георги Николов Ценков

205 гласа „за”

 

161. Димитър Малчев Димитров

194 гласа „за”

 

162. Диана Колева Зулчева

212 гласа „за”

 

163. Даниел Василев Вълчев

204 гласа „за”

 

164. Константин Захариев Дечев

186 гласа „за”

 

165. Апостол Георгиев Вълков

182 гласа „за”

 

166. Росен Иванов Чобанов

164 гласа „за”

 

167. Деню Господинов Гогов

152 гласа „за”

 

168. Елизавета Георгиева Караджова

191 гласа „за”

 

169. Емилия Николова Павлова

181 гласа „за”

 

170. Кирил Димитров Палазов

173 гласа „за”

 

171. Ирина Тодорова Игнатова

179 гласа „за”

 

172. Мая Георгиева Ценкова

178 гласа „за”

 

173. Витали Богданов Хамбарджаев

174 гласа „за”

 

174. Люба Любомирова Паунова

187 гласа „за”

 

175. Мирела Емилова Станкова

166 гласа „за”

 

176. Илияна Владиславова Вълчанова

175 гласа „за”

 

177. Нели Колева Арабаджиева

174 гласа „за”

 

178. Благородна Константинова Илиева

152 гласа „за”

 

179. Юлия Василева Куцарова

178 гласа „за”

 

180. Росен Андреев Карадимов

165 гласа „за”

 

181. Ивайло Софрониев Ставрев

176 гласа „за”

 

182. Силвия Илиева Бочукова - Спасова

152 гласа „за”

 

183. Пламен Христов Пенчев

157 гласа „за”

 

184. Цветан Благоев Джигански

152 гласа „за”

 

185. Марен Игнатов Москов

154 гласа „за”

 

186. Сета Хампарцум Меджелян

168 гласа „за”

 

187. Георги Георгиев Ценев

168 гласа „за”

 

188. Анастасия Георгиева Вукадинова

153 гласа „за”

 

189. Милена Богданова Манджукова

158 гласа „за”

 

190. Петя Петрова Костова

153 гласа „за”

 

191. Надежда Борисова Ковачева

157 гласа „за”

 

192. Стефан Костадинов Иванов

159 гласа „за”

 

193. Менко Петров Менков

165 гласа „за”

 

194. Георги Тодоров Гатев

245 гласа „за”

 

195. Александър Велизаров Спасов

165 гласа „за”

 

196. Георги Георгиев Димитров

151 гласа „за”

 

197. Любомир Цветанов Цеков

163 гласа „за”

 

198. Нели Георгиева Ташева

177 гласа „за”

 

199. Пламен Александров Панайотов

169 гласа „за”

 

200. Анна Василева Гоцева

195 гласа „за”

 

201. Велика Димитрова Андонова

162 гласа „за”

 

202. Теодора Александрова Попова

170 гласа „за”

 

203. Дочка Спиридонова Хрусанова

232 гласа „за”

 

204. Юлия Савева Стоянова

167 гласа „за”

 

205. Валентин Николов Милтенов

148 гласа „за”

 

206. Стоян Митев Кръстев

169 гласа „за”

 

207. Сийка Димитрова Анадолиева

143 гласа „за”

 

208. Милена Илиева Илиева

143 гласа „за”

 

209. Георги Асенов Станчев

149 гласа „за”

 

210. Яким Михайлов Стоянов

145 гласа „за”

 

211. Боряна Благомирова Евгениева

141 гласа „за”

 

212. Ивайло Иванов Дерменджиев

191 гласа „за”

 

213. Снежина Илиева Спасова

149 гласа „за”

 

214. Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова

141 гласа „за”

 

215. Христо Петров Христов

160 гласа „за”

 

216. Марина Иванова Маврова

37 гласа „за”

 

217. Марияна Иванова Николова

24 гласа „за”

 

218. Владимир Георгиев Пенев

22 гласа „за”

 

219. Снежанка Желева Иванова

23 гласа „за”

 

220. Розалина Димова Апостолова

49 гласа „за”

 

221. Йонка Георгиев Цонева - Темелкова

47 гласа „за”

 

222. Мария Веселинова Мусорлиева

197 гласа „за”

 

223. Румяна Моева Радкова

215 гласа „за”

 

224. Ели Иванова Христова

212 гласа „за”

 

225. Росен Томов Христов

202 гласа „за”

 

226. Павлин Колев Колев

180 гласа „за”

 

227. Георги Николов Атанасов

205 гласа „за”

 

228. Даниела Стефанова Доковска

274 гласа „за”

 

229. Гроздан Добрев Добрев

193 гласа „за”

 

230. Ралица Босилкова Негенцова

290 гласа „за”

 

231. Радослав Ганчев Ганев

191 гласа „за”

 

232. Огнян Антонов Станков

175 гласа „за”

 

233. Мигуела Любомирова Григорова

172 гласа „за”

 

234. Александър Андреев Андреев

176 гласа „за”

 

235. Йордан Кирилов Школагерски

178 гласа „за”

 

236. Ина Николаева Лулчева

219 гласа „за”

 

237. Валентин Габриел Бенатов

220 гласа „за”

 

238. Петър Стоянов Божков

187 гласа „за”

 

239. Дора Славеева Лялева

136 гласа „за”

 

240. Димитър Петров Долапчиев

136 гласа „за”

 

241. Теодора Георгиева Милушева

134 гласа „за”

 

242. Юлиан Йорданов Станков

139 гласа „за”

 

243. Цено Христов Стоянов

265 гласа „за”

 

244. Чавдар Петров Пенков

275 гласа „за”

 

245. Ради Стефанов Тодоров

246 гласа „за”

 

246. Маргарита Александрова Бояджиева

190 гласа „за”

 

247. Александър Валентинов Гонев

129 гласа „за”

 

248. Светлана Илиева Байчева

200 гласа „за”

 

249. Мариета Венелинова Кожухарова

126 гласа „за”

 

250. Валентина Драйчева Бакалова

142 гласа „за”

 

251. Людмил Георгиев Дамянов

128 гласа „за”

 

252. Светла Крумова Бамбалска

169 гласа „за”

 

253. Валерия Иванова Браткова

149 гласа „за”

 

254. Виктор Менто Толедо

138 гласа „за”

 

255. Наташа Кирилова Тачева

138 гласа „за”

 

256. Рая Лъчезарова Караджова

144 гласа „за”

 

257. Мирена Христофорова Пенчева

158 гласа „за”

 

258. Августина Александрова Доспевска

174 гласа „за”

 

259. Весела Симеонова Савова

126 гласа „за”

 

260. Стоян Красимиров Кожухаров

135 гласа „за”

 

261. Румяна Кирилова Сидерова

215 гласа „за”

 

262. Вася Тодорова Илиева

198 гласа „за”

 

263. Валентин Стефанов Брайков

222 гласа „за”

 

264. Цветана Иванова Чуклева - Недялкова

206 гласа „за”

 

265. Димитринка Стефанова Герганова

170 гласа „за”

 

266. Добринка Георгиева Гърневска

187 гласа „за”

 

267. Йоанна Димитрова Знеполска

157 гласа „за”

 

268. Соня Стоянова Иванова

149 гласа „за”

 

269. Бойко Цветков Ботев

170 гласа „за”

 

270. Нина Николова Седефова

190 гласа „за”

 

271. Елена Михаилова Карадиамандиева - Иванова

156 гласа „за”

 

272. Кина Стоянова Чутуркова

191 гласа „за”

 

273. Силвия Стоева Цветкова

154 гласа „за”

 

274. Ненка Иванова Иванова

136 гласа „за”

 

275. Олга Павлова Николова - Крашевска

183 гласа „за”

 

276. Владимир Дочев Кинкин

150 гласа „за”

 

277. Стефан Цветков Павлов

147 гласа „за”

 

278. Йордан Димитров Киров

123 гласа „за”

 

279. Ирина Михайлова Молерова

167 гласа „за”

 

280. София Иванова Кашлакева - Андреева

131 гласа „за”

 

281. Стоян Андреев Андреев

126 гласа „за”

 

282. Десислава Станимирова Георгиева

124 гласа „за”

 

283. Теодор Димитров Тодоров

125 гласа „за”

 

284. Виктор Трифонов Тодоров

126 гласа „за”

 

285. Мария Милкова Соколова

126 гласа „за”

 

286. Пламена Николаева Петрова

123 гласа „за”

 

287. Веселин Борисов Черкезов

123 гласа „за”

 

288. Денка Господинова Пенева

122 гласа „за”

 

289. Лилия Петрова Борисова

125 гласа „за”

 

290. Мариета Стойнова Караджова

130 гласа „за”

 

291. Ганчо Статев Ганев

122 гласа „за”

 

292. Милена Валентинова Калчева

126 гласа „за”

 

293. Даря Стоева Пенкова

177 гласа „за”

 

294. Маргарита Блажева Сълова

162 гласа „за”

 

295. Татяна Иванова Лихарска - Велкова

165 гласа „за”

 

296. Георги Иванов Митов

129 гласа „за”

 

297. Калина Савова Славкова

134 гласа „за”

 

298. Траян Марков Марковски

204 гласа „за”

 

299. Сашо Пенов Георгиев

149 гласа „за”

 

300. Ценимир Братоев Братоев

151 гласа „за”

 

301. Евгения Веселинова Дашина

184 гласа „за”

 

302. Андрей Митков Делчев

148 гласа „за”

 

303. Валя Симеонова Гигова

145 гласа „за”

 

304. Вишана Владиславова Молерова

164 гласа „за”

 

305. Георги Георгиев Минчев

121 гласа „за”

 

306. Мария Николова Карадиамандиева

166 гласа „за”

 

307. Димитрина Ангелова Димитрова

144 гласа „за”

 

308. Михаил Тодоров Карадиамандиев

131 гласа „за”

 

309. Нели Любомирова Виодорова

162 гласа „за”

 

310. Йорданка Чанкова Вандова

195 гласа „за”

 

311. Михаил Иванов Бояджиев

122 гласа „за”

 

312. Ваня Траянова Стоянова

150 гласа „за”

 

313. Златка Стефанова Динева

123 гласа „за”

 

314. Никола Георгиев Атанасов

125 гласа „за”

 

315. Весела Николова Станчева - Минчева

116 гласа „за”

 

316. Таня Андонова Дишлиева

138 гласа „за”

 

317. Илиана Георгиева Червенякова

147 гласа „за”

 

318. Венцислав Цветанов Дудоленски

186 гласа „за”

 

319. Емил Николов Карамфилов

179 гласа „за”

 

320. Георгица Петкова Петкова

46 гласа „за”

 

321. Станислав Кръстев Костов

52 гласа „за”

 

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

 

                                                                        Председател на ИК: П

 

 

                                                                        Членове на ИК:       1. П

                                                                                                       2. П

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020