Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 17.06.20 г.

 

 

1   А А И        личен  №           1000202010            ДД  4
2.  А Т А                1800220410            ДД  5             
3.  А А А                1300084210            ДД  6
4.  АС П                1900368010            ДД  7                
5.  Б Д С                1800099910            ДД  8
6.  Б В К                1000337910            ДД  9
7.  Б П М                1000329310            ДД  10
8.  В С А                1000208010            ДД  12
9.В М Б                1500177710            ДД  13
10.В Н В                1500262010            ДД  16
11.В С Б                1800138410            ДД  17
12.В Д С                1800562310            ДД  18
13.Д Б Д                1000402010            ДД  20
14.Е Й Й Й                1300701610            ДД  24
15.Е М М                1100505210            ДД  25
16.И Д П                1300140910            ДД  27
17.И К И                1400408410            ДД  28
18.И К Б                1400633010            ДД  30
198.Й Ц Ц                1300506110            ДД  31

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.                    

17.06.20 г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  5-ти състав:

адв.Никифорова
                                  

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020