Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е
        
Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 29.05.20 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 25.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1   А А И        личен  №           1000202010            ДД  4
2.  А Т А                1800220410            ДД  5             
3.  А А А                1300084210            ДД  6
4.  АС П                1900368010            ДД  7                
5.  Б Д С                1800099910            ДД  8
6.  Б В К                1000337910            ДД  9
7.  Б П М                1000329310            ДД  10
8.  Б В П                1700357410            ДД  11
9.  В С А                1000208010            ДД  12
10.В М Б                1500177710            ДД  13
11.В З Ц                1000189710            ДД  14
12.В Л К                1300716610            ДД  15
13.В Н В                1500262010            ДД  16
14.В С Б                1800138410            ДД  17
15.В Д С                1800562310            ДД  18
16.Д В Ж                1800203310            ДД  19
17.Д Б Д                1000402010            ДД  20
18.Д С Б                1700594710            ДД  21
19.Д И Я                1100308910            ДД  22
20.Д В В                1600287510            ДД  23
21.Е Й Й Й                1300701610            ДД  24
22.Е М М                1100505210            ДД  25
23.И Д В                4700136410            ДД  26
24.И Д П                1300140910            ДД  27
25.И К И                1400408410            ДД  28
26.И Т Л                1000235910            ДД  29
27.И К Б                1400633010            ДД  30
28.Й Ц Ц                1300506110            ДД  31

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.                    

14.05.20 г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  5-ти състав:
адв.Никифорова
                                  

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020