Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 22.05.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 20.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   К С Б        личен  №           1000279310            ДД  32
2.  К М М                1300274210            ДД  33             
3.  Л В В                1000255010            ДД  34
4.  Л Н Г                1300413110            ДД  35                
5.  М М Б                1000220910            ДД  36
6.  Н П К                1300311910            ДД  37
7.  Н М М                1900633710            ДД  38
8.  Н В А                1000370610            ДД  39
9.  Н Г К                1000405410            ДД  40
10.Н В И                1600407410            ДД  41
11.Н Д К                1600167710            ДД  42
12.Н И С                1300043910            ДД  43
13.П С П                1900347110            ДД  44
14.П Н Р                1300313810            ДД  45
15.П В М                1300206010            ДД  46
16.Р Н Д                1400520610            ДД  47
17.Р Г И                1500001510            ДД  48
18.С М Р                1100707910            ДД  49
19.С Е Б                1500111610            ДД  50
20.С Г Л                1200548210            ДД  51
21.С Е Х                1200519510            ДД  52
22.С З И                1400266110            ДД  53
23.С Ц М                1200321910            ДД  54
24.Т Б Т                1000350410            ДД  55
25.Т Д Б                1800703110            ДД  56
26.Т Б М                1300114510            ДД  57
27.Т С Д                4600102710            ДД  58
28.Т Б Т                1200518010            ДД  59
29.Х П М                1700573810            ДД  60

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.    

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  4-ти състав:
11.05.20 г.                                    адв.Дюлгеров
                                  

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020