Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

О Б Я В Л Е Н И Е


Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 16.12.19 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1    Л Н Г                         ДД  284    Л.№     1300413110
2.   Л Й Д                 ДД  285        1000396010
3.   М М Б                 ДД  286        1000220910
4.   М Н С                 ДД  287        1100463310
5.   М С С                  ДД  288        1500157210
6.   М Х Б                 ДД  289        1200136110
7.  М С Г                 ДД  290        1400373910
8. М Й М                 ДД  291        4700029710
9. М М К                 ДД  292        1400436710
10. М О П                 ДД  293        1200093810
11. М Ч М                 ДД  294        1600373310
12. Н Т Н                 ДД  295        1400100710
13. Н М М                 ДД  296        1900633710
14. Н В Б                 ДД  297        1000426310
15. Н З М                 ДД  298        1900122710
16. Н Г К                 ДД  299        1000405410
17. Н Д К                ДД  300        1600167710
18. Н И С                  ДД  301        1300043910
19. Н С Н                ДД  302        1800381610
20. О В И                ДД  303        1800019010
21. О Ц И                 ДД  304        1700571910
22. Р Т А                ДД  305        1500580710
23. Р В В                 ДД  306        1900694510
24. Р В М                 ДД  307        1100450210
25. С М Р                 ДД  308        1100707910
26. С Е В                ДД  309        1000565110
27. С Е Б                ДД  310        1500111610
28. С П С                ДД  311        1800148110
29. С Г Л                ДД  312        1200548210
30. С С Д Ч                ДД  313        1000209510
31. С Б Л                ДД  314        1800557910
32 С Г И                ДД  315        1100529510
33. С М П                ДД  316        1400374310
34. Т И Х М                ДД  317        1300195810
35. Т Р Й                ДД  318        1300641110
36. Т С Д                ДД  319        4600102710
37. Т Д М                ДД  320        1700234210
38. Т Т Я                ДД  321        1500107610
39. Т Б Т                ДД  322        1200518010
40. Х И И                ДД  323        1900363810
41. Х П Х                ДД  324        1000294810
42. Х Т Т                ДД  325        1400549110
43. Ц А М                ДД  326        1300237710
44. Ю Й К                ДД  327        1400322810
45. Я Т Ш                ДД  328        1900261510

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  1-ви състав:

                                    Адв.Даскалова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020