Обявления на ДС

27 Ноември 2019г.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

О Б Я В Л Е Н И Е


Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.12.19 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1    А  Т А                         ДД   238    Л.№     1800220410
2.   А Й Д Х                 ДД   239        1200442110
3.   А Р Р                 ДД  240        1300706910
4.   А Р Д                 ДД  241        1000266510
5.   А С Б                  ДД  242        1100088610
6.   А П Д                 ДД  243        4300090810
7.   А А А                ДД  244        1300084210
8.   А С П                  ДД  245        1900368010
9.   А Т Т                 ДД  246        1000327110
10. Б С Д                 ДД  247        1500445710
11. Б С Б                 ДД  248        1400309510
12. Б Д С                 ДД  249        1800099910
13. Б И С                  ДД  250        1000272410
14. Б П М                 ДД  251        1000329310
15. В М Б                 ДД  252        1500177710
16. В З Ц                 ДД  253        1000189710
17. ВЛ К                 ДД  254        1300716610
18. В Н В                 ДД  255        1500262010
19. В К В                 ДД  256        1000393410
20. В Л Д                  ДД  257        1200652610
21. Г Г Н                 ДД  258        1300445210
22. Г С Г                 ДД  259        4800155110
23. Г Б С                 ДД  260        1100195310
24. Г С Я                 ДД  261        1000177010
25. Д Б Д                 ДД  262        1000402010
26. Д В К                 ДД  263        1000143010
27. Д И Я                 ДД  264        4900161810
28. Д С А                ДД  265        1500516310
29. Е Й Й Й                 ДД  266        1300701610
30. Ж В Б                  ДД  267        1000500210
31. З В С                ДД  268        1500293710
32. З Щ С                ДД  269        1300412710
33. И Б Л                 ДД  270        1700044210
34. И Д П                ДД  271        1300140910
35. И Г М                 ДД  272        1200202510
36. И П С                 ДД  273        1600573010
37. Й Ц Ц                 ДД  274        1300506110
38. Й А А                 ДД  275        1900175710
39. Й В С                 ДД  276        1400565810
40. К Л Г                 ДД  277        1000103110
41. К С Т                 ДД  278        1100410310
42. К С Б                ДД  279        1000279310
43. К М М                ДД  280        1300274210
44. Л В В                ДД  281        1000255010
45. Л А П                ДД  282        1000310510
46. Л П П                ДД  283        1600262810        


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  2-ри състав:

                                    Адв.Калчева

Печат