Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

 

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 15.07.19 г.

1   К Л Г                                 1000103110                                        ДД 105

2. К М М                               1200309010                                        ДД 106

3. К С Б                                 1000279310                                        ДД 107

4. Л В Д                                 1300183110                                        ДД 108

5. Л Н Г                                 1300413110                                        ДД 110

6. М Й С                                1700352110                                        ДД 112

7. М В В                                1600517510                                        ДД 113

8. М С С                                1500157210                                        ДД 114

9. Н Г К                                 1000405410                                        ДД 117

10.Н Д К                                 1600167710                                        ДД 120

11.Н С Н                                1800381610                                        ДД 121

12.О Ц И                                1700571910                                        ДД 122

13.Р Н В                                 1100216310                                        ДД 124

14 .Р Т А                                 1500580710                                        ДД 125

15. Р Г Д                                 1300180810                                        ДД 126

16.Р С Т К                              1700353610                                        ДД 127

17.Р Д Д А                             1600516010                                        ДД 129

18.С В Д                                 1000325510                                        ДД 130

19.С Ц Т                                 1500410210                                        ДД 131

20.Т С Д                                 4600102710                                        ДД 132

21.Т Д М                                 1700234210                                        ДД 133

22.Х И И                                1900363810                                        ДД 134

23.Х Т Т                                  1400549110                                        ДД 136

24.Ц Н К                                1900655010                                        ДД 137

25.Ю Й К                               1400322810                                        ДД 138

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:

                                                                                                            Адв.Калчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020