Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        
Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 08.04.19 г.

1   А С П      Л. №        1900368010                        ДД    9
2.  А В В            1400104510                ДД   10
3.  А П Г            1000451210                ДД   11
4.  А Ж В             1000319310                ДД   12
5.  Б Д С            1800099910                ДД   13
6.  В К М            1500466610                ДД   14
7.  В Д С             1800562310                ДД   16
8.  Г И С            1000115010                ДД   17
9.Г Н Х             1000265010                ДД   19
10.Г Б Н            1500377410                ДД   21
11. 15.Д Д Х            1400210810                ДД   23
12.Д П С            1500413610                ДД   24
13.Д Н И            1000235610                ДД   25
14.Е И И            1600032910                ДД   26
15.Е П А            1600217410                ДД   28
16.И Г Д            1900410110                ДД   30

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    

Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  5-ти състав:

                                    Адв.Никифорова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020