Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

                    О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.19 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.


1   Й И Й      Л. №        1000595310                        ДД   31
2.  К И В            1700081810                ДД   32
3.  К А А            1000117710                ДД   33
4.  К М М             1200309010                ДД   34
5.  К П И            1100008810                ДД   35
6.  К П Б            1700261010                ДД   36
7.  М А Х            1100452110                ДД   37
8.  М Д Г             4000126610                ДД   38
9.  М Й С            1700352110                ДД   39
10.М В В            1600517510                ДД   40
11.М С С             1500157210                ДД   41
12.Н Г Д            1000343010                ДД   42
13.Н Г Б            1000078110                ДД   43
14.Н Г К            1000405410                ДД   44
15.Н В О            1500430710                ДД   45
16.Н И С            1300043910                ДД   46
17.О Н Б            1700535810                ДД   47
18.О Ц И            1700571910                ДД   48
19.П Г Г             1500363910                ДД   49
20.П Г Н            1100694710                ДД   50
21.Р Н В            1100216310                ДД   51
22.Р Т А            1500580710                ДД   52
23.Р А С            1800205210                ДД   53
24.Р С Т К            1700353610                ДД   54
25.Р В Я            1000500510                ДД   55
26.С В Д            1000325510                ДД   56
27.Т Б Т            1000350410                ДД   57
28.Т И Х М            1300195810                ДД   58
29.Т И К            1400344110                ДД   59             
30.Х И И            1900363810                 ДД   60
31.Х Т Т            1400549110                ДД   61
32.Х Ц П            1600587610                ДД   62
33.Ц Б В            1900105610                ДД   63
34.Ц Н К            1900655010                ДД   64
35.Ю И М            1800490210                ДД   65


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  1-ви състав:

                                    Адв.Даскалова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019