Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е


Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА


Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 19.12.18 г.

 

 

1.  Л А П                1000310510            ДД   282
2.  М В В                1400505410             ДД   285
3.  МД Г                4000126610            ДД   286
4. М Й С                1700352110            ДД   287
5. М В В                1600517510            ДД   288
6. М М М                 1800606110            ДД   289
7. Н Ц Р                1800219810            ДД   292
8. Н Н Г                1200230810            ДД   293
9. Н Г Д                1000343010            ДД   294
10. Н Д П                1400440710            ДД   295
11. Н З М                1900122710            ДД   296
12. Н Г М                1400647610            ДД   298
13. О Л Н                1200570810            ДД   301
14. ОН Б                1700535810            ДД   302
15. О Ц И                1700571910            ДД   303
16. П Г Г                1500363910            ДД   304
17. П Г Н                1100694710            ДД   305
18. Р В В                1900694510             ДД   307
19. Р Й П                1600536510            ДД   309
20. СС П                1100514510            ДД   311
21. С И Н                1000673010            ДД   312
22. С Е Х                1200519510            ДД   313
23. СГ Д                1600013910            ДД   314
24. С В Д                1000325510            ДД   315
25. С Ц М                1200321910            ДД   316
26. Т Б Т                1000350410            ДД   317
27. Т И Х М                1300195810            ДД   318
28. Т КГ                1200399610            ДД   319
29. Т И К                1400344110            ДД   320
30. Т Д М                1700234210            ДД   321
31. ТБ Т                1200518010            ДД   322
32. Ц Н К                1900655010            ДД   326
33. Ю Й К                1400322810            ДД   327
34. Я Н Д                 1200246210            ДД   329


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
        
    Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК            


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  2-ри състав:

                                    Адв.Калчева

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019