Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА
Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 23.10.18 г.

1   Л  А П             Л.№    1000310510                 ДД   173
2.  М   Д  Г                 4000126610            ДД   174
3.  М  М  М                1800606110            ДД   176
4.  М  Е  Х                 4500049710            ДД   181
5. Н Д  П                 1400440710            ДД   183
6. Н  Г  К                 1000405410            ДД   185
7. Н  В   О                1500430710            ДД   187
8. Н  Г  М                 1700363310            ДД   188
9. О Л  Н                1200570810            ДД   191
10. О  Н  Б                 1700535810            ДД   192
11. П  Е  Ч                1900576610            ДД   193
12. П  Г  Г                 1500363910            ДД   194
13. П  Г Н                 1100694710            ДД   195
14. П  А   Г                 1000148310            ДД   197
15. П П П                 1800199210            ДД   198
16. Р  В  В                 1900694510            ДД   199
17. Р  А  С                 1800205210            ДД   200
18. С  А  Д                 1000121710             ДД   202
19. С   Г  И                 1100529510            ДД   205
20. С  В  Д                 1000325510            ДД   206
21. Т  Б  Т                 1000350410            ДД   207
22. Т  Б  Т                 1200518010            ДД   208
23. Х  Т  Т                  1400549110            ДД   211
24. Х  П  М                 4500068710            ДД   212
25. Ц  Н  К                1900655010            ДД   213
26. Я И Х                1100342010            ДД   215

27   А  Р  А                         1000119610            ДД   131
28   А  Й  Д  Х             1200442110             ДД   132
29.   А  А  П                 1000378510             ДД  133
30.   Б  Д  С                 1800099910             ДД  134
31.   Б  П  М                  1000329310             ДД  135
32.   В  М  Б                  1500177710             ДД  138
33.   В  З  Ц                 1000189710             ДД  139
34. В  Ц  Д                 1500385210             ДД  140
35. В В  Ч                 1000126210             ДД  142
36. Г  И  С                 1000115010             ДД  144
37. Г  С  Г                 1700373010             ДД  145
38. Г  Б  О                 1000043710             ДД  146
39. Г  Н  Х                 1000265010             ДД  147
40. Г  Б  Н                 1500377410             ДД  148
41. Д  Б  Д                 1000402010             ДД  149
42. Д  Д  Р                  1400621410             ДД  150
43. Д  П  С                 1500413610             ДД  151
44. Е  И  И                 1600032910             ДД  154
45. З  В  С                 1500293710             ДД  155
46. И  П  С                1600231110             ДД  158
47. И  Р С                  1100133010             ДД  160
48. Й  А  А                1900175710             ДД  161
49. К   И  В                1700081810             ДД  164            
50. К  М  М                 1200309010             ДД  166    
51. К  П  И                 1100008810             ДД  168
52. К  В  Н                 1400227710             ДД  169
53. Л  Е  К                 1800387310             ДД  171
54. Л  В  В                1000255010             ДД  172


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

    Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК както и на таблата в ТД, ет.3 и на бул.”Т.Александров” , ет.2.


                    
23.10.2018 г.                        Деловодител на ДС:
                                        К.Капчева          

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019