Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА


Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 18.07.18 г.


1.  Т Б Т    Л.№ 1200518010                    ДД  121
2.  Ц Н К    Л.№ 1900655010                    ДД  124
3.  Б Р И    Л.№ 1400294410                    ДД    62
4.  А А В    Л.№ 1900323910                    ДД    60
5.  П Г Г     Л.№ 1500363910                    ДД  104
6  .П Г Н     Л.№ 1100694710                    ДД  105
7.  Р Г А    Л № 1300345910                    ДД  114
8.  Ю Л С    Л.№ 1300141310                    ДД  126
9.  М Е Х    Л.№ 4500049710                    ДД    96
10. Н Ц Р     Л.№ 1800219810                    ДД    98
11. П Е Ч     Л.№ 1900576610                    ДД  103
12. Н Д К     Л.№ 1600167710                    ДД  100
13. Е С М     Л.№ 1700296510                    ДД    77
14. К П И    Л.№ 1100008810                    ДД    89
15. М С Б     Л.№ 1600047910                    ДД    95
16. Р В В    Л.№ 1600281810                    ДД  113
17. И К П     Л.№ 1000575910                    ДД    80
18. И К Я    Л.№ 1200653010                    ДД    82
19. М Д Г    Л.№ 4000126610                    ДД    93
20. В З Ц     Л.№ 1000189710                    ДД    65
21. Г Б О     Л.№ 1000043710                    ДД    69
22. К И В    Л.№ 1700081810                    ДД    87
23. Г Н Х    Л.№ 1000265010                    ДД    70
24. Г Б Н    Л.№ 1500377410                    ДД    72
25. Д Б Д    Л.№ 1000402010                    ДД    73
26. Д И К    Л.№ 1000167610                    ДД    75
27. В П Д     Л.№ 1300577710                    ДД    63
28. И И Д    Л.№ 1700596610                    ДД    78
29. И Х Х    Л.№ 1300547510                    ДД    79
30.  Л В В     Л.№ 1000255010                    ДД    91
31.  Л Н Г    Л.№ 1300413110                    ДД    92
33.  О Н Б    Л.№ 1700535810                    ДД  102
34.  Н В А    Л.№ 1000560610                    ДД  101
35.  Р В В    Л.№ 1900694510                    ДД  111
36.  Р Т А     Л.№ 1500580710                    ДД  110
37. С М П     Л.№ 1600367410                    ДД  116
38. Р Я А    Л.№ 1800125310                    ДД  115
39. П П П     Л.№ 1800199210                    ДД  108
40. Р Г Д    Л.№ 1300180810                    ДД  112
41. Х Б Б     Л.№ 1800269410                    ДД  123
42. К В Н     Л.№ 1400227710                    ДД    90
43. С П Г    Л.№ 1000614110                    ДД   117
44. П Й П    Л.№ 1000051810                    ДД   106
45. Т Б Т    Л.№ 1000350410                    ДД   120


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

    Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .


                    
18.07.2018 г.                        Деловодител на ДС:
                                        К.Капчева          

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020