Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

                    О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.06.18 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.
1   АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ                    ДД   60
2.  БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ                    ДД   61
3.  БОРЯНА РУСЕВА ИВАНОВА                    ДД   62
4.  ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА                ДД   63
5.  ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯКОВЧЕВ                    ДД   64
6.  ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ЦЕНОВ                    ДД   65
7.  ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                    ДД   66
8.  ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ                 ДД   67
9.  ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ БАЙКУШЕВ            ДД   68
10.ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ                ДД   69
11.ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВ                ДД   70
12.ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА            ДД   71
13.ГРИГОР БОРИСОВ НЕШКОВ                    ДД   72
14.ДАНЧО БОЯНОВ ДЖИКОВ                    ДД   73
15.ДЕНИЦА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА ВЪЛЧАНОВА    ДД   74
16.ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАБАТАКОВ            ДД   75
17.ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ                    ДД   76
18.ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА                ДД   77
19.ИВАНКА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА                ДД   78
20.ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА                ДД   79
21.ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ПАНОВА                ДД   80
22.ИРЕН ВЕНЕЛИНОВА МАРИНОВА                ДД   81
23.ИРИНА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА                ДД   82
24.ЙОНКО МАРКОВ  ХРИСТОВ                    ДД   83
25.ЙОНКО ЦВЕТАНОВ ЦАЧЕВ                    ДД   84
26.КАЛИН СТИЛИЯНОВ ВЕЛЕВ                    ДД   85
27.КАМЕН КАРЛОВ АНГЕЛОВ                    ДД   86
28.КАТЯ ИВАНОВА ВИКЬОВА                    ДД   87
29.КРАСИМИР АТАНАСОВ  ИВАНОВ                ДД   88
30.КРАСИМИР  ПЕТРОВ ИВАНОВ                 ДД   89
31.КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА            ДД   90
32.ЛИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ВЕЛЕВА                ДД   91
33.ЛЮБОМИРА НАЙДЕНОВА ГРАМЧЕВА            ДД   92
34.МАРИАННА ДИМИТРОВНА ГЕОРГИЕВА            ДД   93
35.МАРИЯ РУСЕВА МИХОВА                    ДД   94
36.МАРИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА                ДД   95
37.МАРТИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА                ДД   96
38.МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУЗЕВА                ДД   97
39.НАДЯ ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА                ДД   98
40.НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                ДД   99
41.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАБАТАКОВ            ДД   100
42.НОРА ВАЛЕНТИНОВА АРОЙО                ДД   101
43.ОРЛИН НИКОЛОВ БОРИСОВ                    ДД   102
44.ПАОЛИНА ЕВГЕНИЕВАЧАЕВА                ДД   103
45.ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА            ДД   104
46.ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ                ДД   105
47.ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ                    ДД   106
48.ПЛАМЕН ВЪЛЧАНОВ ПАНТОВ                ДД   107
49.ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА                    ДД   108
50.ПЪРВАН ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ                ДД   109
51.РАДОСЛАВ ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ                ДД   110
52.РАДОСЛАВА  ВАСКОВА ВАСИЛЕВА            ДД   111
53.РАЙНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА                ДД   112
54.РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА            ДД   113
55.РОСЕН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ                ДД   114
56.РОСИЦА ЯНЧЕВА АРНАУДОВА                ДД   115
57.СТЕФАН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ                ДД   116
58.СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                ДД   117
59.СТОЙКА РАЙЧОВА КАРАБОНЕВА                ДД   118
60.СТОЯН ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ                ДД   119
61.ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                    ДД   120
62.ТОШКО БОГДАНОВ ТЕНЕВ                    ДД   121
63.ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНЧЕВА            ДД   122
64.ХРИСТО  БОНЧЕВ БОНЧЕВ                    ДД   123
65.ЦВЕТАНА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА            ДД   124
66.ЦОНИ СТОЯНОВ ЦОНЕВ                    ДД   125
67.ЮЛИАН ЛЮДМИЛОВ СТРАШИМИРОВ            ДД   126


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.                


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  4-ти състав:

16.05.18 г.                                    Адв.Дюлгеров

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019