Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.03.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ                    ДД   8
2.  АНТОНИЯ ДОБРЕВА АНАНИЕВА                ДД   9
3.  БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ                    ДД  10
4.  БОЯН ИВАНОВ ДОМБАЛОВ                    ДД  11
5.  ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ЦЕНОВ                    ДД  12
6.  ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                    ДД  13
7.  ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КАРДАШЕВ                ДД  14
8.  ГАЛИНА ОРЛИНОВА ЗАХАРИЕВА                 ДД  15
9.  ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ                ДД  16
10.ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА            ДД  17
11.ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА                    ДД  18
12.ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА САВОВА                ДД  19
13.ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ                    ДД  20
14.ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА                ДД  21
15.КАТЯ ИВАНОВА ВИКЬОВА                    ДД  22
16.КИРИЛ АНТОНОВ АЛЕКСИЕВ                ДД  23
17.КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ                ДД  24
18.КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА            ДД  25
19.КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА            ДД  26
20.МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА            ДД  27
21.МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА            ДД  28
22.МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЧКОВА            ДД  29
23.МАРТИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА                ДД  30
24.МИХАИЛ ОРЛИНОВ ПЕНЕВ                    ДД  31
25.НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА                ДД  32
26.НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА            ДД  33
27.НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА                ДД  34
28.НИКОЛАЙ АЛЕКОВ НИКОЛОВ                ДД  35
29.ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА        ДД  36
30.ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА             ДД  37
31.ПЕТРА САВОВА НЕЛОВА                    ДД  38
32.ПЕТЬО НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ                ДД  39
33.ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА                    ДД  40
34.РАЙКО АСЕНОВ СЕМЕРДЖИЕВ                ДД  41
35.РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА            ДД  42
36.РОСТИСЛАВА ФЕРДИНАНДОВА ИГНАТОВА        ДД  43
37.РУМЕН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ                ДД  44
38.РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПАМУКОВА                ДД  45
39.РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА ДОБРЕВА            ДД  46
40.РУМЯНА МЛАДЕНОВА ТРЕНЕВА                ДД  47
41.СТЕФАН ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ                ДД  48
42.ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ                    ДД  49
43.ХРИСТО БОНЧЕВ БОНЧЕВ                    ДД  50
44.ЦАНКО БЕНЧОВ ВЪТЕВ                    ДД  51


    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  1-ви състав:

                                    Адв.Даскалова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018