Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на  бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ ДД 220
2. АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ ВЛАЙКОВ ДД 221
3. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ ДД 222
4. АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ МАНОЛОВ ДД 223
5. АНТОНИЯ ДОБРЕВА АНАКИЕВА ДД 224
6. БЛАГОВЕСТА ГАТЕВА ТЕРЗИЙСКА ДД 225
7. БОРИС ИВАНОВ СМОЛЯНОВ ДД 226
8. ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ХРИСТАКОВА ДД 227
9. ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ДД 228
10.ВЕЛИЗАР ЛЮДМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ ДД 229
11.ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КАРДАШЕВ ДД 230
12.ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ ДД 232
13.ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ ДД 233
14.ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ ДД 234
15.ГЕОРГИ КУНТАНДУЛА ЧИСУСЕ ДД 235
16.ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧКОВА ЛОЗЕВА ДД 236
17.ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА ДД 237

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:
Адв.Даскалова

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018