Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 01.12.17 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1 ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ ДД 238
2. ДИМИТЪР НЕЦОВ ЙОРДАНОВ ДД 239
3. ДРАГОМИР ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ ДД 240
4. ДРАГОМИРА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ДД 241
5. ЕЛЕАЗАР ТЕОДОСИЕВ ПЛАХАРОВ ДД 242
6. ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАЛЕВА ДД 243
7. ЕНЬО ВАСИЛЕВ САВОВ ДД 244
8. ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ ДД 245
9. ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ДД 246
10.ИВО ТОДОРОВ ЯНЕВ ДД 247
11.ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА ДД 248
12.ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ДД 249
13.КАТЯ ИВАНОВА ВИКЬОВА ДД 250
14.КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ГЛУШКОВА ДД 251
15.КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ ДД 252
16.КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВА ПАНАЙОТОВА ДД 253
17.КРАСИМИР ЕВЛОГИЕВ ГРИГОРОВ ДД 254
18.КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БОРИСОВ ДД 255
19.КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ ДД 256

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 2-ри състав:
Адв.Калчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018