Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени.

Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 30.10.17 г.

1. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ОВЧАРОВ ДД 155
2. АНТОНИЯ ДОБРЕВА АНАКИЕВА ДД 147
3. ДИАНА ИВОВА ШУМАНСКА ДД 158
4. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ ДД 156
5. ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ХРИСТАКОВА ДД 150
6 .ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ БАЙКУШЕВ ДД 153
7. БЛАГОВЕСТА ГАТЕВА ТЕЙЗИЙСКА ДД 148
8. ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ ДД 164
9. ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА ДД 165
10. КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ ДД 168
11. КРИСТИНА КРАСИН КОЙЧЕВА ДД 172
12. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БОРИСОВ ДД 170
13. ДИАНА НИКОЛАЕВА РАДОСЛАВОВА ДД 159
14. КАЛИН АПОСТОЛОВ АНГЕЛОВ ДД 166
15. КАТЯ ИВАНОВА ВИКЬОВА ДД 167
16. МАРИАННА ДИМИТРОВНА ГЕОРГИЕВА ДД 176
17. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ДД 177
18. МАРИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА ДД 178
19. НЕЛИ ЗАХАРИЕВА МАРКОВА ДД 180
20. НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ДД 179
21. ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ДД 184
22. ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ГУНЕВ ДД 187
23. РУСКО ПЕТКОВ АБАДЖИЕВ ДД 194
24. ПЕТРА САВОВА НЕЛОВА ДД 186
25. ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА ДД 214
26. ХРИСТО СТОИЛОВ НИКОЛОВ ДД 213
27. ЯНИЧКА МЕТОДИЕВА ЛЮБОМИРОВА ДД 215
28. ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАПАЗОВА ДД 207
29. ТОНКА ДИМЧЕВА МИХАЙЛОВА ДД 211

30. ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА ДД 206
31. ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА ДД 189
33. РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА ДД 190
34. РУМЯНА ЦЕНОВА БАРОВА ДД 193
35. СТЕФАН ПЕТРОВ ФИКОВ ДД 201
36. ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА МАРИНОВА ДД 209

С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

30.10.2017 г.                                                                Деловодител на ДС:

К.Капчева

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018