Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

         ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

 

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.07.17 г.

1. ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ХРИСТАКОВА                             ДД 88

2. ТЕОДОРА ВЪЛЧАНОВА МАРИНОВА                               ДД 138

3. СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ                                         ДД 136

4. РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА МАНОЛОВА                  ДД 127

5. МАРИЯ СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА                                  ДД 119

6 .ИРИНА БРАНКОВА ПОПОВА                                             ДД 105

7. ЦВЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА                                  ДД 141

8. КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА                            ДД 112

9. РУМЯНА ЦЕКОВА БАРОВА                                                 ДД 132

10. ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ                                            ДД 93

11. ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА                          ДД 97

12. ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ                                           ДД 102

13. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА                                 ДД 96

14. ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА                        ДД 122

15. ВИОЛЕТА  МАНЧЕВА КОСТОВА                                      ДД 91

16. НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА                                      ДД 121

17. ИРИНА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА                                       ДД 106

18. БЛАГОВЕСТА ГАТЕВА ТЕРЗИЙСКА                                ДД 84

19. АНЖЕЛИКА ПЛАМЕНОВА  ДИМИТРОВА                      ДД 81

20. АЛЕНА ЙОСИФОВА ДОБРЕВА ХРИСТОВА                  ДД 80

21. БОЯН ИВАНОВ ДОМБАЛОВ                                               ДД 86

22. ДАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА                                            ДД 95

23. ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ПАНОВА                                ДД 104

24. КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ                                       ДД 109

25. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ                           ДД 110

26. МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА                                 ДД 117

27. ПОЛИНА ПЕЕВА ПЕЕВА                                                     ДД 124

28. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ                                               ДД 126

29. ТАТЯНА СТОЯНОВА ПАПАЗОВА                                                ДД 137

30. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ                                         ДД 142

31. РАЙКО  АСЕНОВ СЕМЕРДЖИЕВ                                     ДД 128

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

 

03.07.2017 г.                                      ДеловодителДС : К.Капчева                      

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020