Home САК Органи на САК Дисциплинарен съд Съобщения Обявления на ДС

Обявления на ДС

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 20.06.15 г.

 

1. ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ПЪРВАНОВ                                ДД 72

2. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАВРОВ                                                           ДД 77

3. ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА                           ДД 82

4. ДИАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА                                         ДД 85

5. ДИЯНА НИКОЛОВА СТОИЛОВА                                       ДД 86

6 .ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ                                            ДД 95

7. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ                                ДД 101

8. КРЕМЕН РАЧЕВ МАРИНОВ                                                 ДД 103

9. МАРИЯ РУМЕНОВА ШЮЛЕР                                               ДД 110

10. НАДЯ ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА                                       ДД 114

11. НЕВЕНА ВЛАДИМИРОВА БЕШКОВА                             ДД 116

12. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГОСПОДОВ                                       ДД 119

13. ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА НИКОЛОВА                        ДД 120

14. ПАВЛИНА МИНЧЕВА ЖУЛЕВА ЯНКОВА                     ДД 121

15. СИЛВИЯ ИВАНОВА СТОЯНЧЕВА                                                ДД 128

16. ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА                         ДД 130

17. ПЛАМЕН ДОЧЕВ БАЙРАМОВ                                            ДД 123

18. АННА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА                                      ДД 70

19. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАЗОВА                                      ДД 69

20. НАДЯ РАБХАТ ШАБАНИ ПАНОВА                                 ДД 113

21. СОНЯ ЕМИЛОВА ШЕГУНОВА                                           ДД 129

22. РУСКО ПЕТКОВ АБАДЖИЕВ                                              ДД 127

23. РОБЕРТ ЗАХАРИЕВ АНДОНОВ                                          ДД 125

24. ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА         ДД 76

25. ДИАНА ИВАНОВА МАРКОВА                                            ДД 84

26. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА ХРИСТОВА                ДД 79

27. ВЕРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА                                        ДД 74

28. ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА                                ДД 88

29. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ                                           ДД 122

30. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГАЦОВ                                  ДД 78

31. НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА                           ДД 117

32. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА                                 ДД 81

33. ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КУЦЕВА                                        ДД 80

34. ВИОЛЕТА МАНЧЕВА КОСТОВА                                       ДД 75

35. КЕРАНА ХРИСТОВА ТОДОШЕВА                                               ДД 98

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

17.06.2016 г.                                                              Деловодител на ДС:

                                                                                                                        К.Капчева                             

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020