Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 17.09.2013

Дневен ред за 17.09.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

17.09.2013г.


1. Прием;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;
4. Становища по отчети ;
5. Дисциплинарни преписки;
6. Молби по чл. 29 ЗА;
7. Обсъждане на направените предложения по текстовете за изменение и допълнение на ЗА;
8. Информация от Председателя на комисията за прилагане на ЗПП по предложението на адвокат Ивайло Данов за увеличаване на размера на максималната сума и на броя дела, които годишно да получава всеки адвокат от САК, вписан в НРПП.”
9. Разглеждане на оферти на фирми предлагащи правна литература и правен софтуер - доклад на Чавдар Тончев;  
10. Доклад на адв. Ивайло Данов за посетения от него семинар на тема „БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ”;
11. Разни.

                                                                       Секретар на САС

                                                                       Вл.Дончев

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019