Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 11.06.2013

Дневен ред за 11.06.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

11.06.2013г.

 

 

 

 

 

1.      Кадрови;

2.      Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;

3.      Дисциплинарни преписки;

4.      Разглеждане на предложение на комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика,  сигнали и предложения;

5.      Обсъждане на въпроси, поставени от адвокат Велкова относно стопанисването и контрола върху отчитането на средствата от експлоатацията на ксерокс машините на САК в съдилищата;

6.      Обсъждане на проект за промяна на регламента на провеждане заседанията на адвокатския съвет;

7.      Разни:

-          доклад за посещението в Македония

 


                                                                       Секретар на САК

 

Вл.Дончев

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019