Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 06.03.2018

Дневен ред за 06.03.2018

Р Е Д О В Н О   З А С Е Д А Н И Е
на САС
06.03.2018 г.

Д Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Разпределение на депозитни дела;
5. Обсъждане на оферти за извършване на профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни изследвания и вземане на решение по тези оферти;
6. Молби по чл.36 ЗА;
7. Обсъждане и вземане на решение за организиране и провеждане на съвместен международен семинар с ВАС и Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, /UIA/  на тема: Чуждестранни инвестиции на 5 и 6.10.2018г.;
8. Дисциплинарни преписки;
9. Разни.  

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019