Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 06.02.2018

Дневен ред за 06.02.2018

Р Е Д О В Н О     З А С Е Д А Н И Е
на САС
06.02.2018 г.
Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Прием;
2. Кадрови;
3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
5. Разпределение на депозитни дела;
6. Обсъждане и вземане на решения по проблемите, свързани с предлагане на адвокатски услуги чрез интернет – платформи;
7. Обсъждане и вземане на решения по проблемите, свързани със събирането на финансовите задължения на дисциплинарно – наказаните адвокати от САК;
8. Обсъждане и вземане на решения за участие на САС в ежегодните конгреси на IBA и UIA през 2018г.;
9. Молби по чл.36 ЗА;
10.    Доклад за дейността на библиотеката на САС за 2017 г.;
11.    Дисциплинарни преписки;
12.    Разни.  


Адв. Пейчо Пейчев: ........

/Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019