Home За САК Бази Седалище

Седалище

Снимки

Печат PDF

Карта

Печат PDF

Информация

Печат PDF

Служби и контакти с тях в сградата на бул.”Тодор Александров”

длъжност

директен телефон/

     през АТЦ

Мобилен телефон

факс

1.

Човешки ресурси

029890937 / 029048017

0879292251

-

2.

Технически сътрудник

-     / 029048002

-

9200602

3.

Библиотекар

     -     / 029048020

0879292217

-

4.

Регистратор

     -     / 029870519

-

-

5.

 

 

 

 

6.

Завеждащ регистри

029890937 / 029048017

0879292251

-

7.

Организатор на ПП

   -     / 029048008

-

-

8.

Организатор на ПП

029818054 / 029040021

0878920212

029885893

9.

Организатор на ПП

029818054 / 029048019

0878920212

029885893

10.

Организатор на ПП

029818054 / 029048018

0878920212

029885893

11.

Дисциплинарен съд

029895619 / 029048007

0878920211

-

12.

Дисциплинарен съд

029895619 / 029048006

0884182484

-

13.

Шофьор, куриер

-          / 029048004

-

-

14.

Домакин

-          / 029048023

0879292215

-

15.

Главен счетоводител

-          / 029048014

0878292244

-

16.

Зам.главен счетоводител

-          / 029048016

-

-

17.

Оперативен счетоводител

-

0879292214

-

18.

Управител на ОД Лозенец

-

0879292216

-

19.

Управител х. Адвокат

-

0888129285

-

Copyright © sak-sas.bg 2018