Home САК Органи на САК

Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г.

За допълване на делегатите от САК за годишното събрание на адвокатите от страната ще се проведе допълнителен избор за още 123 делегата на 02.02.2014 г. от 9 до 14 часа в сградата на Адвокатското училище на Висшия адвокатски съвет в гр.София, ул.”Калоян” № 8, ет. 4 от същите избирателни бюра.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020