Home САК Органи на САК

Общо събрание 26/27-01-2013

Уважаеми колеги,

На 26 и 27 Януари 2013г. ще се проведе редовното годишно събрание на САК. На това събрание ще се проведе и избор на делегати, които да представляват Колегията на Общото събрание на адвокатите от страната.
Във връзка с изборите за делегати от САК за Общото събрание на адвокатите от страната и с оглед успешното им провеждане, Избирателната комисия напомня на всички членове на САК следното:

 

  • Гласуването се осъществява по избирателни бюра – по първа буква на собственото име, както следва:

I.        ИБ - А
II.       ИБ – Б,Г
III.      ИБ – В
IV.       ИБ – Д
V.        ИБ – Е,Ж,З
VI.       ИБ –И,Й
VII.      ИБ – К,Л
VIII.    ИБ – М
IX.       ИБ – Н, О
X.        ИБ - П
XI.       ИБ – Р, Я
XII.      ИБ – С
XIII.     ИБ – Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ю

  • Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията – чл.81, ал.7 ЗА. Всяко пълномощно следва първо да се представи на секция „Заверка на пълномощни” в деня на изборите.
  • Адвокат може да участва / да избира делегати от Софийската адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната на изборите,  които ще се проведат на ОС съгласно обнародвана покана в ДВ на 26-27.01.2013г. при условие, че е платил членския си внос към САК и ВАС до м.декември 2012 (включително) и плащането е осъществено до 31.12.2012г.
  • Гласува се с бюлетина по установения образец, съдържаща отразен знак, поставен в квадратчетата за гласуване – “+”, “-“, “/”, “\”, “I”, “Х”, “V”, “0” или друг знак, от който може да се изведе еднозначно волята на гласувалия.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020