Home САК Органи на САК

Решение на Избирателната Комисия

 РЕШЕНИЕ

от 18.01.2013г.

на

Избирателната Комисия за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 26-27.01.2013г.

 

 

Избирателната Комисия в състав от:

1.Елиза Николаева Николова - Председател,

2.Михаил Божидаров Николов – член на ИК

3.Силви Тишков Гаврилов – член на ИК

Като:

  • Разгледа постъпилите до 16.07.2013г. – 17(седемнадесет) предложения за кандидати за делегати, както следва:

 

Предложение вх. No/дата/ от...

1

10102/23.11.2012- Хр. Христов

2

10338/30.11.12. - Тервел Георгиев

3

11000/20.12.12. - Хари Владимиров

4

19/02.01.13.- Румяна Радкова

5

341/08.01.13.- Ненка Иванова

6

401/08.01.13. - Ваня Стоянова

7

499/09.01.13. - Петър Петров

8

610/10.01.13. - Ирина Игнатова

9

619/10.01.13. - Елена Дачева

10

620/11.01.13. - Станимир Колев

11

621/11.01.13. - Магдалена Запрянова

12

655/11.01.13. - Витан Андреев

13

656/11.01.13. - Ганчо Ганев

14

657/11.01.13. - Мариета Караджова

15

658/11.01.13. - Цветана Чуклева

16

691/11.01.13. - Димитър Пеков

17

667/11.01.2013 - Тервел Георгиев

 

 

РЕШИ:

  • Не допуска до включване в окончателния списък на кандидатите за делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната:

Адв. Еньо Димов Комитов, тъй като същият е отписан от колегията на 08.01.2013г.

  • Всички останали предложения се допускат в окончателния списък на кандидатите за делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната – общият брой на допуснатите кандидати е 321.
  • На основание чл.103 ал.4 от Закона за адвокатурата реши да обяви Окончателния СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ за делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната. Кандидатите по списъка са подредени по ред на регистриране на предложенията за кандидати за делегати.

 

ЧЛЕНОВЕ на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

 

1.Елиза Николаева Николова - Председател………………/п/…………………

2.Михаил Божидаров Николов – член на ИК………………/п/…………………

3.Силви Тошков Гаврилов – член на ИК………………/п/…………………

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020